Partnertext från Meta

En före detta kollega ringde…

Kollegan var frustrerad och ville diskutera hur man viktar digitaliseringen mot att branschen har utmaningar med eftersatt underhåll som orsakar stora kostnader för vattenskador med mera i driften. Upplevelsen är också det knasiga i att man i det sammanhanget inte gör någon skillnad mellan nyproduktion och det befintliga beståndet. Alla hus har sina unika förutsättningar, läge, ålder, nyttjande. Vi har haft den här sortens diskussioner tidigare också, triggade ur frustration och viljan att förändra. Den här gången blev det ovanligt öppet och spänstigt.

Eftersatt underhåll
Den här gången var det eftersatt underhåll som kollegan upplever att man blundar för. Obalansen upplevs bero på att ledningen tycker det är roligare att jobba med digitaliseringen och att ”allt” fokus läggs där i stället för på underhållsplanen och utmaningen med konsekvenserna av det eftersatta underhållet.

Det verkar också vara så att det finns en ovilja att ta i den heta potatisen eftersom följden blir allt för stora ofinansierade underhållskostnader. Det är naturligt att vi beter oss så här när det gått för långt. Om detta skulle uppmärksammas finns risken att fastighetsvärdet sjunker kraftigt och det är inte roligt att vara ansvarig för även om det beror på sådant som hänt långt tidigare. Ingen i ledningen vill vara budbäraren av hur stort det dolda underhållsberget egentligen är.

Dilemmat
Nu kommer vi till dilemmat då det kommer att bli tydligt att underhållet brister.

När installationer och system börjar integreras så kommer vissa byggnader att sticka ut så mycket att det blir oundvikligt att åtgärda brister, då finns risken att man av strategiska skäl fokuserar på nybyggda hus. Och ”glömmer” de gamla husen igen. Med sensorer och insamling av data, till exempel vattenförbrukning, i realtid kommer det att bli uppenbart var underhållet brustit och är eftersatt. Vad händer alltså när man viktar raffiga digitaliseringsinitiativ framför traditionell underhållsplanering?

Det skrivs ofta om att vi har ett underhållsberg och frågan är väl egentligen vad man bör göra åt det och vad digitaliseringen kan bidra med. Det blir ett för stort hinder att komma över i ett kliv, så man måste nog ta ett steg i taget. Värt att ha med sig är att driftnettoförbättringar, som är möjliga tack vare digitaliseringar, skapar utrymme för större underhållsinsatser, till exempel stambyte.

Minneslucka
En risk med att inte hålla sig till underhållsplanen är att man efter tag glömt bort att man gjort en besparing genom digitalisering och att man betraktar det nya lägre kostnadsläget som baslinjen. Det betyder i så fall att investeringsutrymmet som besparingen genererat har försvunnit – och det blir inget underhåll den här gången heller. Det som är spännande är att det systemstöd som är infört för att hjälpa till med att hålla reda på vad som gjorts inte används.

Ett exempel på när ett projekt verkligen gav resultat, och skulle kunna vinna tillbaka pengar, var en omfattande vattenbesparingsåtgärd. Alla köks-/handfatskranar och duschar utrustades med sparfunktioner som minskade förbrukningen med tjugo procent. Eftersom det var ett betydande bestånd i kommunen så påverkade det vattenleverantören så mycket att de behövde höja priset för vatten, och hela besparingen åts upp av höjningen. Nyttan av att inte slösa vatten fanns kvar, men ekonomiskt blev det en dålig affär. Översatt till digitalisering av liknande projekt så blev lärdomen att man i ”business caset” ska fundera på alla konsekvenser.

Du är inte ensam
Att jobba med ROT eller planerat underhåll upplevs inte ha samma status som nybyggnation. Fast det skulle kunna vara tvärtom då erfarenheten av äldre hus och dess fördelar och brister på lång sikt borde var underlag för nyproduktion. Därmed inte sagt att det var bättre förr, men hållbarhetsfokus och livscykeltänk och en rörelse mot återgång till förvaltningen som kärnaffären talar en del för det.

Jag blev i det här läget tvungen att avbryta samtalet och ringa några andra före detta kollegor för att fråga om hur de känner och upplever det. Var det så att min före detta kollega bara hade en dålig dag?

När jag ringde tillbaka efter några samtal så kunde vi konstatera att det inte bara var en dålig dag utan att vi är flera som upplever samma sak. Vi kom överens om att:

  • Börja använd de system som finns och att ta hjälp för att lära sig.
  • Inte vara rädd för att exponera bristerna, men att vara taktisk. Husen är värda underhållet.
  • Vi inte är ensamma om att känna otillräcklighet vid underhållet i förhållande till digitaliseringen.
  • Använda digitala verktyg för att få stöd i ditt dagliga arbete.

Rikard Lindberg, Meta

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega