Den tysta byggnaden

Den fastighetsägare som tar fram verktyg och rutiner för att säkerställa den digitala säkerheten kan erbjuda något som i framtiden kommer vara nödvändigt, skriver Daniel Blom och Jimmy Strandhav från Meta.

Digitalisering pågår i en rasande takt i hela vår omvärld. Fastighetsbranschen är inget undantag, snarare tvärtom. Det pågår mängder av arbete kring ökad effektivitet för fastighetsdrift samt stöd för hyresgäster genom digitala tjänster, IoT, delade dataflöden med mera.

Utvecklingen banar väg för fantastiska rationaliseringsmöjligheter, men det finns risker att beakta. Hur ser vi till att information som kan skada nyttjaren hanteras på ett sådant sätt att denne kan säkerställa att informationen inte hamnar i orätta händer eller att system kan manipuleras utifrån.

Vilka krav kan hyresgäster komma att ställa, hur kan fastighetsägare garantera att kraven uppfylls? Vilken typ av information skapas och samlas in som fastighetsägaren ansvarar för?

Alla leverantörer av intelligenta utrustningar vill ge sig själv en förmåga att ha ett informationsöverläge för att få ett försprång gentemot sina konkurrenter. Nya marknader kommer inte upp så ofta och informationskapitalism är fortfarande nytt. Det är naturligt att dessa företag samlar information från den utrustning de sålt.

Om hyresgäster ställer krav på att veta vilken information som skapas i de lokaler de bedriver verksamhet, hur kan då fastighetsägaren försäkra att de kan tillmötesgå och förmedla kravet vidare?

Vilka krav kan ställas från hyresgäster?
Hyresgästens krav avseende kontroll av byggnadsrelaterad information kommer självklart att variera beroende på verksamhet och uppdrag.

Integrerad uppkoppling kan innebära en risk för intrång, avlyssning, sabotage och avslöjande av hemliga uppgifter. Vägen som information strömmar ut kan även innebära en möjlig väg in.

Det kommer att finnas möjlighet att utläsa detaljer från byggnaden. Hur stor datakraft som finns installerad, om det finns särskilda verksamheter som laboratorier eller annan känslig verksamhet, hur många personer som rör sig i lokalerna. Det finns risk för manipulation av el, värme och andra system.

Isolerat nät inom skalskyddet
Vad innebär det då rent praktiskt? Att byggnaden behöver ett fastighetsnät får sägas vara ofrånkomligt. En lösning kan vara ett isolerat nät med driftcentral inom skalskyddet. Det förutsätter att trådlösa nätverk inte används.

Att vara i behov av ett säkert nät kommer troligen inte innebära att nyttjaren är villig att ha en sämre servicenivå och möjligheter att vara en attraktiv arbetsgivare.

Exempel på verksamheter med utökade behov kan vara olika myndigheter i synnerhet Polisen, Säpo, Försvaret, Kriminalvården och Domstolsverket, men också medicinindustrin, bilindustrin, telekomindustrin, produkt- och mjukvaruutveckling med flera.

Vad kommer fastighetsägarna behöva göra?
Fastighetsägarna har sannolikt en vilja och ambition att tekniskt utveckla sina byggnader för att hitta kostnadseffektiviseringar, öka servicenivån och stärka sin konkurrenskraft.

Hur kan man gå tillväga för att inte missa potentiella kunder med tydliga skyddsbehov?

Konkurrensfördel
Det är otvivelaktigt så att det finns alltmer växande incitament att hänga med i kapprustningen om smarta lösningar i sina fastigheter. Att kunna erbjuda sina hyresgäster något som andra inte kan innebär en klar fördel och ger möjligen också premium på hyran.

Att koppla upp sina byggnader och utrusta dem med IoT kan därför både ge ett övertag mot konkurrenter och vara ett effektivt besparingssätt.

Riskerar bygga in framtida problem
Risken finns att man endast fokuserar på fördelarna med smarta lösningar och på så vis riskerar att bygga in problem för framtiden när man inte har kontroll över hur all information hanteras.

Alla kunder har något behov av skyddsnivå men hur ska man kunna definiera vilka krav olika hyresgäster ställer? De flesta kan i dag tydligt ställa krav på den fysiska säkerheten, men när det gäller den digitala säkerheten är det svårare. De båda måste ses i ett sammanhang.

Vad tror vi då om framtiden?
Frågan om hur information hanteras och var den tar vägen kommer att ställas av hyresgäster. Fastighetsägaren kommer att vara tvungen att ha kontroll över de installationer som finns och den information som skapas.

För att hyresgäst och fastighetsägare ska kunna förstå varandra behöver det finnas en norm/standard/protokoll att förhålla sig till. Det kan behövas ett sätt att certifiera nivåerna.

Central driftövervakning
Det kommer i vissa fall uppstå ett behov av att hantera all information från fastigheten avskilt från omvärlden.

Men för att fastighetsägaren ska kunna ha möjlighet att hyra ut samma lokal till en annan nyttjare med lägre säkerhetskrav bör det finnas möjlighet att öppna upp och dela informationen med exempelvis en central driftövervakning.

Ökad kostnad
Att styra och drifta en byggnad lokalt kommer att innebära en ökad kostnad. Även detta gör det nödvändigt att den önskade nivån fastställs i ett tidigt skede så att hyresgästen kan ta ställning till den ökade driftskostnad detta medför.

Den fastighetsägare som tar fram verktyg och rutiner för att säkerställa den digitala säkerheten kan erbjuda något som i framtiden kommer vara nödvändigt. Det finns en stor risk att man annars redan nu bygger in något som kommer att bli dyrt och komplicerat att hantera.

Daniel Blom
Jimmy Strandhav, Meta

Meta medverkar återkommande med krönikor eller expertsvar om digitalisering, utveckling, informationshantering och förvaltning. Som oberoende konsulter hjälper Meta fastighetsförvaltande och serviceinriktade företag att som projektledare, specialist och rådgivare genomföra affärsstödsutveckling.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega