Experimentbostäder bidrar med hållbar och smart teknik

Vilka möjligheter finns att spara energi och pengar på ventilation genom anpassad styrning? Det är en av många frågor som forskare vid KTH Live-In Lab försöker svara på. I nära samverkan med näringslivet vill forskarna stimulera användningen av ny teknik och nya tjänster.

– Bygg- och fastighetsbranschen ligger långt efter många andra sektorer när det gäller ny teknik och automation men också användarvänlighet. Sätter man sig i en bil förstår man oftast intuitivt hur systemet fungerar. Men i ett hus om det är varmt får jag fortfarande öppna fönstret…

Jonas Anund Vogel på KTH.

Det säger KTH-forskaren Jonas Anund Vogel. Han var en av föredragshållarna när konsultbolaget Meta nyligen arrangerade en inspirationsdag för fastighetsbranschen.

Kortare väg till marknaden
Som föreståndare för centrumet KTH Live-In Lab har Jonas Anund Vogel och hans kollegor sedan starten 2017, i nära samverkan med näringslivet, kunnat testa ny teknik och tjänster. En målsättning är att minska tiden mellan forskningsresultat och marknadsintroduktion.

– Ny teknik behöver vara väl beprövad för att kunna installeras utan risker. Det är svårt att genomföra tester i vanliga byggnader. Därför har vi skapat testbäddar med egen infrastruktur.

Tre testbäddar
KTH Live-In Lab bedriver forskningen i full skala i demonstrationslägenheter vid tre så kallade testbäddar i Stockholm. En av dessa är Einar Mattssons tre nybyggda hus med studentlägenheter på KTH Campus. Einar Mattsson är för övrigt en av huvudfinansiärerna vars donation har möjliggjort testbäddarna. Dessutom förvaltar KTH en egen testbädd på campus med fyra bygglovsbefriade experimentlägenheter.

– Här kan vi jobba i projekt med teknik och lösningar som inte ännu är beprövade och anpassade. Om resultaten är positiva och lösningarna funkar i vanlig bebyggelse lyfter vi det till branschen, säger Jonas Anund Vogel.

Studerar co-living
Demonstrationslägenheterna vid KTH, utrustade med sensorer och mätutrustning och kopplade till byggnadsautomationssystem, möjliggör inte enbart utvärdering av ny teknik utan även nya planlösningar.

Bland annat har forskarna i olika projekt studerat förutsättningar för co-living under ett par års tid, samt även hur interventioner såsom nudges och boost kan påverka de boendes användning av vatten och värme.

Användbart vid renoveringar
Jonas Anund Vogel betonar att den teknik man testar många gånger kan användas även i befintlig bebyggelse.

– Målet är att det vi utvärderar ska kunna användas i nyproduktioner men också vid renoveringsprojekt.

Effektiva styrsystem
Ett av de cirka tjugo forskningsprojekt som pågår för närvarande studerar kostnads- och energieffektiva styrsystem för byggnader och finansieras av Energimyndigheten. Fastighetsbolagen Botrygg och Akademiska Hus medverkar.

– Vi gör en förstudie i våra fyra egna lägenheter i testbädden på KTH. Sen kommer vi att tillämpa de data vi samlar in i två av Botryggs byggnader i Uppsala, en som är utrustad med smart teknik och ett mer konventionellt byggt hus.

Text: Henrik Lundström
redaktionen@forvaltarforum.se

 

Fakta om KTH Live-in Lab

KTH Live-In Lab är ett forskningscentrum som invigdes 2017. Centret drivs i samarbete och med ekonomiskt stöd av Einar Mattson, Akademiska Hus och Schneider Electric.

För närvarande (hösten 2020) pågår ett knappt tjugotal forskningsprojekt. Samtliga projekt sker i nära samverkan mellan akademi och näringsliv. Bland nuvarande projektpartner återfinns fastighetsbolag, teknikföretag, konsulter samt kommuner.

Fastighetsbolag som är intresserad av att ta del av resultat, data eller att delta i forskningsprojekt, kontakta Jonas Anund Vogel.

För mer information, se KTH Live-In Labs webbplats

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega