Partnertext från Meta

Förvaltarrollen uppgraderad

När ägande, förvaltning, IT och utveckling blev en informationskompetens

Verksamhetens affärsidé, mål och drivkrafter styr behovet av information. Affärssystemens funktion och informationsinnehåll är med andra ord grunden för värdeutveckling, drift och förvaltning, leverans och service samt för effektivisering av arbetsrutiner och processer.

Digitalisering – i samma stund som ordet formuleras flyttas ansvaret från teknikorienterade IT-avdelningar till kärnverksamheten för att utnyttja möjligheter, effektivisera och driva innovation.

Verksamhetsarkitektur och systemarkitektur går hand i hand
Det finns många aspekter att ta hänsyn till när det gäller att komponera sammansättningen av system som ger medarbetarna rätt stöd och som hjälper verksamheten på ett effektivt sätt, stödjer kunddialogen och ger förutsättningar för faktabaserade beslut. Utan inbördes ordning så är några av aspekterna:

  • Verksamhetens informationsstrategi
  • Intressenter och hur de ska få åtkomst
  • Teknik, integrationskoncept, infrastruktur och systemlösningar
  • Cybersäkerhet och fysisk säkerhet
  • Systemets funktioner och kapacitet
  • Inriktning och förmåga hos lösningsleverantörerna

Systemfamiljernas integration påverkar verksamhetens förmåga
Ett sätt att identifiera sin verksamhets förmåga att operativt utföra sitt uppdrag effektivt är att titta på hur integrationen och automatiseringen av information mellan olika systemfamiljer i företaget ser ut. Ett annat sätt är att värdera hur informationen kan extraheras för beslutsstöd, och hur öppen och tillgänglig den är att nyttjas av andra och delas med andra processer.

Man kan göra liknelsen att tillgängligheten av den information som dagligen fylls på, ändras och tas bort är lika viktig för verksamheten som syresatt blod som kontinuerligt passerar ut i alla kroppsdelar är för att kroppen skall fungera. Förmågan att nyttja sin egen data, förädla den till information och använda den kontinuerligt är således vital för organisationens välmående.

Verksamhetsrollen är viktigare än någonsin
När vi nu står i den digitala eran och funderar på hur fastighetsförvaltning skall bedrivas så har verksamhetsrollen blivit viktigare än någonsin i transformationen till morgondagens förvaltning. En fastighetsförvaltare skall inte bara förstå den traditionella förvaltningen utan även vara väl införstådd, påläst rent av visionär när det kommer till informationshantering, automatisering och förändringsarbete.

Henrik Smidskog och Rikard Lindberg

Meta

 

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega