Corem förvaltar för klimatet – utan att tumma på lönsamheten

Med en väl avvägd strategi går det både bidra till en hållbar framtid och samtidigt göra en lönsam affär. Foto: Adobe Stock

Först måste man definiera vad lönsamhet faktiskt betyder i sammanhanget. Är en åtgärd som gynnar klimatet, men som knappt förbättrar lönsamheten något att satsa på? Oavsett vad man kommer fram till gäller det att inte tappa affärsperspektivet.

Teresa Mattisson, hållbarhetschef på Corem.

Att bara fokusera på miljöperspektivet kan i slutändan leda till mindre resultat – därför är det viktigt att ta hänsyn till både ekonomisk vinning och hållbarhet.

Genom att börja med de enkla åtgärderna, och sedan arbeta sig vidare därifrån, går det dock att skapa lönsamhet ur båda perspektiv. Med en väl avvägd strategi går det både bidra till en hållbar framtid och samtidigt göra en lönsam affär, säger Teresa Mattisson, hållbarhetschef på Corem.

– Klimatutmaningen kräver också att vi tänker på vilka material vi använder, hur det är producerat, hur vi hanterar avfall och så vidare. Där är det kanske svårare att se den direkta affärsnyttan, men då gäller det att våga tänka och agera långsiktigt, säger hon.

Hållbar hyresgästanpassning
För förvaltaren gäller det att kontinuerligt arbeta med förbättringar i byggnaden. Det kan exempelvis vara energieffektiviseringar, miljöcertifieringar och liknande verktyg, menar Teresa. Vid hyresgästanpassningar blir det viktigt att renovera ur ett hållbart perspektiv. Förvaltaren kan till exempel ställa krav på återbruk och materialval.

– Då blir det en stor klimatnytta samtidigt som man får en bättre ekonomi, säger Teresa.

Grön energi största faktorn
Något som många kanske tar för givet idag är grön energi, vilket är en av de absolut största faktorerna när det kommer till att vara klimatsmart. Som förvaltare gäller det ha koll på vem som levererar energin, oavsett om det är el eller fjärrvärme, och säkerställa att deras leverans faktiskt klassas som grön.

– Det gör man genom att avtala om grön energi och kontrollera att det finns intyg som verifierar energins ursprung. Då kan man vara säker på att energin kommer från förnybara källor och att man bidrar till mer grön energiproduktion. Det finns bolag som inte erbjuder grön fjärrvärme, men då kan man avtala om klimatkompenserad fjärrvärme som betyder att de kompenserar för det genom att utsläpp som är kopplade till din förbrukning täcks upp med utsläppsrätter.

Fördelaktig finansiering
Förvaltarens arbete kan dessutom leda till att bolaget får en mer fördelaktig finansiering, vilket i sin tur leder till bättre lönsamhet för hela företaget. När bolaget söker kapital, till exempel gröna lån, måste man kunna presentera sitt energi- och klimatarbete. Det handlar om det aktiva arbetet – men också om siffror och faktiska resultat.

– Det är verkliga förbättringar som räknas, att kunna visa på att man faktiskt har en metodik för det. Att man verkligen målstyr. Det ska gå att mäta och rapportera på det, visa att man får någon typ av avkastning på det. Då kan den som har ansvaret för finansen använda din byggnad som en del av finansieringen.

Fokusera på konkreta åtgärder

Björn Schenholm Ristborg, Meta

Björn Schenholm Ristborg, strategisk rådgivare på Meta Fastighetsadministration, säger att det alltid dyker upp nya spännande lösningar ur ett förvaltarperspektiv. Men även Björn tycker att man ska börja med konkreta åtgärder, som är enklare att räkna på. Det kan handla om tilläggsisolering för fasaden, fönsterbyte och liknande renoveringar.

– Börja med det ni sparar mest på – men ta även med de som är lite sämre. Negativ avkastning, rent ekonomiskt, bör man dock tänka en gång extra på innan man gör, säger Björn och fortsätter:

– Det är viktigt att kolla på alla renoveringar tillsammans och inte enskild. Gör du till exempel bara fasaden så sticker värmen ut via fönstret istället. Åtgärder var för sig blir sällan lönsamt. Man måste samla flera åtgärder för att avkastningen ska bli bra, både ur ett klimatperspektiv och ett ekonomiskt perspektiv.

Sänkte energianvändningen med 80 procent
Björn lyfter fram ett projekt i Bagarmossen som han själv var med och drev. Fastigheten var gammal, men förbättringspotentialen hög. Genom att installera nytt ventilationssystem, renovera och tilläggsisolera fasaden, isolera taket och genomföra ett fönsterbyte lyckades man minska energianvändning med 80 procent.

– Det kanske är ett extremt exempel, och det var en hög investeringskostnad. Men den betalade av sig ganska snabbt och nu är fastigheten både bättre för klimatet och lönsam, säger Björn, och menar att det ofta är flera kompletterande åtgärder som skapar en lönsam kalkyl.

Kan man vara fastighetsförvaltare utan att vara engagerad i hållbarhetsfrågor?
– Nej, inte enligt mig. Hållbarhet engagerar hyresgäster och skapar långsiktiga värden. Men det är min åsikt och den kanske skiljer sig om du frågar andra, svarar Teresa Mattisson, hållbarhetschef på Corem.

Text: Jakob Gromer
redaktionen@forvaltarforum.se

Räkna ut klimatsmart förvaltning

Räkna på klimatinvesteringar och renoveringar i Energimyndighetens nätverk Bebos Lönsamhetskalkyl här.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega