Partnertext från Meta

Allting handlar om OT

OT är på mångas läppar och står högt på digitaliseringsagendan även i fastighetsbranschen, konstaterar META. Vad är OT och varför är det så hett?

Med OT eller Operational Technology avses generellt de system som styr och övervakar en fysisk process och sådana system finns runtom i samhället – inom industrin, infrastruktur, energiförsörjning, kollektivtrafik för att nämna några områden. Vad gäller fastigheter handlar det om system för styrning och övervakning av till exempel temperaturer, luftkvalitet, mediaförbrukningar eller belysning. Genom kontroll av viktiga driftprocesser och installationer får också driftpersonal reda på avvikelser eller avbrott med hjälp av larm i tidiga skeden.

OT + IT = sant
Att städer och byggnader blir smartare råder det inget tvivel om. I artikelserien En fastighets digitala resa belyser META många aspekter av digitaliseringen av våra byggnader. Uppkopplingen av OT mot IT-miljön pågår för fullt och skapar nya möjligheter för både fastighetsägare och hyresgäster. Samtidigt innebär utvecklingen att system och information exponeras för nya hot och risker när OT och IT integreras, och då är det viktigt att det hanteras på rätt sätt.

Potential
Och självklart är frågan kring OT högaktuell då flera viktiga aspekter har aktualiserats de senaste åren. Exempel är att bättre kunna optimera driftkostnader, minska klimatavtrycken, ge god service till hyresgäster samt skapa lämpligare förutsättningar för olika uppföljningar av byggnadens status. Koppla på digitala tvillingar med underlag från byggnads- och förvaltningsinformation, prognosinformation med mera. Tillsammans med artificiell intelligens adderas möjligheterna ytterligare till att optimera och prediktivt anpassa driften av byggnaden utan att göra avkall på komfort och driftsäkerhet.

Riskhantering
Skydd av system och information förutsätter att organisationer bedriver ett systematiskt arbete med IT- och informationssäkerhet för att minimera eller eliminera risker. Och här behövs en närmare titt på OT eftersom systemen inte alltid är byggda för en säker IT-miljö. Svagheter kan öppna upp för attacker och annat strul om till exempel information inte är riktig eller tillgänglig. Därför är det även i OT-sammanhang viktigt med informationsklassning, skydd mot obehörig åtkomst och funktioner på plats för att upptäcka intrång. OT-säkerhet är ett begrepp som har dykt upp på senare tid och kan ses som en påminnelse om att tänka både IT och OT i verksamhetens säkerhetsplanering och riskhantering.

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har nyligen publicerat skriften Informationssäkerhet i fastighetsorganisationen som är tänkt som ett stöd i informationssäkerhetsarbetet utifrån ett fastighetsperspektiv och som META och Certezza har bidragit till. Läs gärna och hör av dig med frågor och funderingar.

Prioriterad fråga
Och även om det är så att inte precis allting handlar om OT i just din organisation, så är det nog i alla fall rätt mycket. Fokusområden som klimatavtryck, mediakostnader, cybersäkerhet, kundnytta och uppföljning gör att OT bör stå högt upp på agendan.
Det finns anledning att återkomma till OT och digitalisering.

Alexandra Lindgren och Patrik Larsson, META

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega