Nyttan av digitala tvillingar – förvaltarens bästa vän

Björn Schenholm Ristborg, konsult på Meta, och Daniel Månsson, Zynka.

Digitala tvillingar underlättar det dagliga arbetet för fastighetsförvaltaren genom att ge en tydlig bild över fastighetens hälsa. 3D-visualiseringarna gör också att förvaltaren snabbt kan plocka fram nödvändig information vid behov.

Intresset för digitala tvillingar växer snabbt. Många fastighetsägare har redan, eller planerar, att upprätta digitala tvillingar för hela sitt fastighetsbestånd. Se gärna Förvaltarforums arkiv med artiklar om digitala tvillingar. 

Björn Schenholm Ristborg, konsult på Meta affärsstödutveckling, hjälper fastighetsägare att koppla upp och digitalisera sina fastigheter. Enligt honom finns det flera fördelar med att ha en 3D-visualisering kopplad till fastigheten. Bland annat får man en tydlig bild över fastighetens hälsa.

– En finess med den digitala tvillingen är att du som förvaltare får all data samlad på samma ställe vilket gör det enklare att få en bra överblick. Man kan undvika mycket merarbete och kostnader, säger han.

Snabba åtgärder med uppkopplade fastigheter
Lokala larm på exempelvis ventilationen ligger ofta kvar och larmar tills någon åtgärdar felet, eller kvitterar det i samband med ronderingen. Men med en digital tvilling får fastighetsförvaltaren larmet direkt – och kan agera i samma stund som problemet uppstår, vilket kan vara avgörande i vissa fall.

– Är det fel på en pumpgrop löper man risk för en översvämning i källaren om man inte agerar snabbt. Fettavskiljare är ett annat exempel, blir den överfull kan den potentiell påverka övriga avloppssystemet om man inte tömmer den i tid, säger Björn Schenholm Ristborg.

Digitala tvillingar snabbar på informationsflödet
Den digitala tvillingen kan också förenkla och effektivisera informationsflödet för fastighetsförvaltaren. Att snabbt kunna informera boende och hyresgäster om eventuella problem minskar bland annat arbetsbördan för de som hanterar felanmälan. Samtidigt kan förvaltaren lägga sin energi på att åtgärda problemet.

Har man till exempel elektroniska anslagstavlor kan man lägga ut informationen direkt på den. Har man dessutom en boapp kan man pusha ut informationen till hyresgästernas telefoner.

– Det är ett informationsflöde som till stor del kan automatiseras om man vill, säger Björn Schenholm Ristborg och tillägger:

– För alla tekniska funktioner som påverkar människors vardag är det viktigt att få ut både information och åtgärd snabbt.

Skapar nya utmaningar
Men den digitala tvillingen skapar också nya utmaningar. I många fall genererar tvillingen mängder av data som ska hanteras, samlas in och analyseras och i takt med att verkligheten förändras måste även den digitala tvillingen uppdateras.

Björn Schenholm Ristborg menar att det ökar kunskapskraven på dagens fastighetsförvaltare, och att en lösning kan vara att flytta över underhållsarbetet på en ny förvaltarroll.

– Jag ser framför mig att det är en “dataförvaltare” som sköter om det här, med uppdrag att kvalitetssäkra och hantera insamlade data. Den personen bör också sköta uppdateringar av den digitala tvillingen, säger Björn Schenholm Ristborg.

Prioritera data som gynnar förvaltaren
Det är viktigt att bestämma vilken data som faktiskt gynnar förvaltaren i sitt arbete, och vilken data som är överflödig.

– Man kanske måste bestämma vad som är en rimlig nivå att hantera data på. I förvaltarskrået har vi en tendens till att skapa otroligt mycket data som vi inte använder, säger Björn Schenholm Ristborg.

Hantering av känsliga data
Något som i grunden handlar om att optimera fastigheten kan också generera information som bör hanteras med försiktighet. Förvaltaren måste ha i åtanke att den digitala tvillingen kan skicka data som i vissa fall kan vara känslig.

– Genom att sammankoppla beteendemönster hos enskilda individer kan man exempelvis optimera hissens körflöde. Men den typen av information blir ju också ganska känslig eftersom alla personer i huset blir kartlagda, säger Björn Schenholm Ristborg.

Databaserade beslut
Daniel Månsson, som jobbar med att bygga digitala tvillingar och plattformar för att visualisera fastigheter på Zynka, lyfter fram datadrivna beslut som en av fördelarna med en digital tvilling.

– Man har kontroll över sin data, och får enkel åtkomst till både precisa och visuella underlag för att kunna ta optimerade beslut, säger han.

För förvaltaren blir det också enklare att svara på hyresgästernas frågor, att planera underhållsarbete på fastigheten och att dela nödvändig information på ett snabbt och smidigt sätt, tack vare den digitala tvillingen.

– Det handlar mycket om att effektivisera arbetet med ett prediktivt underlag, säger Daniel Månsson.

Ibland är det frågor som kräver att man sammankör olika typer av data för att få fram ett svar, men det kan också vara frågor av enklare karaktär som utan en digital tvilling kan vara tidskrävande att plocka fram.

– Det kan vara saker som att kolla hur stor en fastighet är, eller hur mycket yta som är uthyrt, om det är hög eller låg nyttjandegrad eller vilken temperatur det är i huset.

Text: Jakob Gromer
redaktionen@forvaltarforum.se

Digital tvilling för förvaltning

En digital tvilling är en digital kopia av en fastighet i realtid. Förutom att bevaka och förvalta fastigheten direkt i den digitala miljön kan förvaltaren exempelvis testa olika scenarion för att optimera fastigheten på olika sätt. I den digitala tvillingen finns hela eller delar av fastigheten inscannad till en 3D-modell och dess komponenter som styrreglage och digitala undercentraler är samtidigt uppkopplade mot den digitala visualiseringen. Det ger förvaltaren möjligheten att exempelvis justera, styra och optimera fastigheten från skrivbordet.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega