Partnertext från Meta

När kommer framtiden och hur ser den ut?

Vi lever på randen av en digital tidsålder. Förändringstakten upplevs av oss som befinner oss mitt i som dramatisk, men hur kommer den att beskrivas av kommande generationer? Utvecklingen kommer aldrig att gå så här långsamt igen.

Informationsmängden som sköljer över oss kommer aldrig någonsin att vara så här liten igen. Digitaliseringen driver ändrade konsumentbeteenden och transportmönster. Vi kan börja se slutet på världen som vi känner den och vi står på tröskeln till någonting nytt och okänt.

Otåliga konsumenter
Konsumenter att räkna med har vuxit upp online. De är otåliga och förväntar sig alla valmöjligheter och omedelbar leverans.

Kontor, handel, service och bostäder genomgår en förvandling och blir till platser där människor samlas, där spontana möten uppstår och kreativitet fyller aktivitetsbaserade utrymmen. Förändringen av framtidens kommunikation, logistik och transportsätt med självkörande fordon och drönare påverkar stadsplanering, miljö och människors rörelsemönster.

Tillsammans skapar det en kraftfull disruptiv rörelse. Vad ställer det för krav på framtidens lokaler när vi kan träffas, gå till doktorn eller jobbet med hjälp av lösningar som suddar ut gränsen mellan verklig och virtuell?

Hur kommer framtidens smarta städer och byggnader att främja människans utveckling och välmående när de är utrustad med sinnen för att tolka omgivningen och kan meddela alla intryck och oönskade beteenden samt förutse händelser och avvikelser.

Digitala tvillingar öppnar möjligheter
Inom stadsplanering är simulering ett värdefullt verktyg. En komplett kopia, ”Digital tvilling”, öppnar oändliga möjligheter också genom hela byggnadens livscykel.

När allt från planering i tidiga skeden till tillsyn och skötsel, ombyggnationer och transaktioner utförs så används inte längre analoga ritningar med okänd status för att förstå hur det är eller vad som är möjligt att göra.

Med tekniska hjälpmedel och den digitala tvillingen visas komplett information och alla relationer så att uppgiften kan utföras säkert och korrekt.

Fastighetsbranschens roll?
I den nya världsordningen kommer individen och allt den gör att omvandlas till datapunkter som registreras, analyseras och kapitaliseras. Vilken roll vill och kan fastighetsbranschens aktörer spela i detta? Är vi för sent ute, har datajättarna som skördat data i decennier ett ointagligt försprång?

Kan vi som bransch ta upp kampen och själva utvinna kvalitativa data från rörelser vid och i våra byggnader, utveckla analysförmåga och bygga affärsmodeller kring det? Med information värderad som en tillgång i balansräkningen och analysförmågan bidragande till resultatet kan vi vara säkra på att de val vi gör kommer att få långtgående konsekvenser och sätta stora avtryck.

Informationssäkerhet avgörande
Informationssäkerhet blir avgörande i en datadriven smart stad av framtiden. Intrång av olika slag är förödande för tryggheten och hot kan vara verkliga, även i den virtuella världen. Säkerhet måste vara en parameter i utvecklingen, i själva kärnan av den.

Blockkedjeteknik kan vara lösningen som garanterar autenticitet och pålitliga transaktioner, en nödvändighet i en datadriven värld. I motsats till proptech bör också den ”tysta byggnaden” beaktas. På grund av verksamhetens art kan det finnas situationer där man vill förbli helt analog, även om det är krångligare och kostar mer.

Läge läge läge
Fastighetens värde definieras i dag av läge, läge, läge. Kommer transformationen att förpassa axiomet till historien? Kommer vi istället att prata om data (och dess analys), teknik (och dess kompatibilitet) och läge (baserat på rörelser)?

Hur ser fastighetsbranschens leveransmodell ut i en sådan tid? Hur ser intäktsmodellen ut när det är privatpersoner som driver efterfrågan och ytorna i och kring byggnaden betjänar människor och maskiner i rörelse utan koppling till platsen? Hur fungerar statiska modeller när hierarkier bryts ner och försvinner och nätverk uppstår och utvecklas utan inlåsningar eller trösklar? När vi kan jobba där vi vill, bo där det passar och resa när vi vill? När varje individ har all information vid sina fingertoppar?

Utmana framtiden med oss!
Framtiden är spännande, det blir bättre imorgon, och det kommer att vara värt mödan och all osäkerhet. Men hur ser vägen ut och vilka vägval måste vi göra? När når vi det där fantastiska vi drömmer om och vad ska vi göra när vi väl är där? Häng på, och utmana framtiden med oss!


Rikard Lindberg & Amir Nordenving, Meta

Bli den första att kommentera "När kommer framtiden och hur ser den ut?"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega