Partnertext från Meta

När en dörr stängs öppnas även en potentiell energibesparing

Automatisk dörröppnare är bekväma och hygieniska. Men när de öppnas går det åt energi samtidigt som värmen från entrén släpps ut – vilket sätter igång värmesystemet. Kanske är det dags att omvärdera vart dina kilowattimmar tar vägen?

Mycket hör ihop, man brukar säga att när en dörr stängs öppnas en annan, men det kan även vara åt ett annat håll. När en dörr öppnas, öppnas även en annan, eller när en kostnad kommer medför den även andra.

Vi ser det nu som en självklarhet, mycket som från början fungerade manuellt är automatiserat. Ett knapptryck bort så öppnas porten per automatik. Detta är räddningen för många då det handlar om tillgänglighet för alla och minskad smittspridning genom mindre gemensam beröring.

Vi är vana att det fungerar, många gånger är vi kanske lite för lata för att manuellt öppna dörren, det hör till människans natur. Alla de där bakomliggande funktionerna eller mekanismerna för automation drar energi, energi som vi kanske inte ser som en förbrukning, men som ändå är det. Vad kostar det egentligen och hur högt är priset jag kan tänka mig betala för bekvämligheten?

Vad är det första jag behöver göra för att ta kontroll över min förbrukning?
När en port via en automatisk dörröppnare öppnas, går det åt energi, någon släpps in i fastigheten samtidigt som värmen från entrén släpps ut. Detta drar i gång värmesystemet för att i sin tur genera ny värme för att upprätthålla en förinställd temperatur i entrén.

Vi tänker inte alltid i alla dessa steg och vi har kanske inte på samma sätt heller tidigare behövt göra det. För vissa saker är bara så självklara. Men nu står vi i en tid med stigande elpriser, vi har mycket välutvecklade automatiserade funktioner, AI-styrning och andra delar som underlättar vardagen. Fler funktioner som äter energi än vad vi någonsin har haft tidigare, och som var och en för sig kostar att ha igång. Många bäckar små som ordspråket säger.

Men vad är då alla dessa saker värda, vad behöver vi ha för att uppfylla ett krav eller en nödvändig funktion, och vad är bara ett ”nice to have”? För att ta kontroll är det första du behöver göra att identifiera vad du har, samt vad som är viktigt för dig.

Hur utvärderar jag det jag redan har?
Många funktioner i vår vardag ser vi som självklarheter, funktioner som inte är självklarheter för alla på vår jord. Börjar vi fundera på dessa ger det oss en tankeställare på vad saker kostar, vad vi behöver, och det ger perspektiv på vad man kan klara sig utan.

När du identifierat vad du har är det dags att utvärdera samt sätta mål för hur du vill ha det framgent. Denna artikel fokuserar på att få bukt med det du har idag. Investeringar i form av nya installationer för framtida besparingar är självklart också viktigt att parallellt ta i beaktande, även om dessa tar mer tid att få på plats och kräver lite mer planering och beslut.

I utvärderingen utgår du från vad du har beaktat som viktigt för dig och fastighetens förutsättningar så som byggår, abonnemang, material, uppkoppling mm och funderar på dess fördelar och konsekvenser. Genom att förstå hur en installation på ett ställe kan påverka även andra installationer kan du få en mer sammanhängande bild. Det handlar i första hand om delar som påverkar dig, men även din granne, din kommun eller hela världen.

För att kunna sätta mål och aktivt påverka din användning behöver du veta var, hur mycket och när den går åt. Kanske är det i detta läge som den automatiska dörröppnaren för alla ska omvärderas till att användas endast vid behov.

Hur arbetar jag fortsatt med min förbrukning?
Nu när du identifierat, utvärderat och sammanställt är det dags att spänna bågen och sätta målen, för att sedan börja arbeta med punktinsatser för att uppfylla dem.

För dig som tidigare inte på ett systematiskt sätt följt din förbrukning och kartlagt vart kilowattimmarna tar vägen är det nu läge att börja. Detta för att möjliggöra fortsatt arbete med ständig förbättring och måluppfyllelse. Flertalet energibolag erbjuder en webbaserad sida där du överskådligt kan följa din förbrukning. Du kan använda Excel för att på ett enkelt sätt analysera och jämföra vidare. Det finns även mängder av systemstöd som på ett mer utförligt sätt hjälper dig att både samla in, visualisera, följa upp, analysera och jämföra din data.

Varje icke förbrukad kilowattimme är en bra kilowattimme. Vi behöver gemensamt bidra och dra vårt strå till stacken för att minska vår förbrukning, dels för plånboken men främst på det stora hela genom en samhällsinsats där vi minskar risken för manuell frånkoppling vid tider med hög efterfrågan.

Den energi vi behöver nyttjar vi som bäst när pris och efterfrågan är som lägst för att sedan hjälpas åt att spara på den när pris och efterfrågan är som högst. På detta sätt bidar du till att det räcker till dig, din granne, din kommun och världen.

Artikelförfattare Anndao Pilat, Meta

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega