Därför ska ni se till att äga all utrustning i fastigheten

Foto: Adobe Stock

Tänk ett varv extra innan ni låter hyresgäster sätta upp egen utrustning i till exempel garaget. Fördelar som avläsning och effektivisering samt säkerhet och rådighet försvinner annars från fastighetsägaren. Läs vad Castellum och Meta säger om saken.

John Hagestål, Castellum

John Hagestål, kommersiell fastighetsförvaltare på Castellum, har stött på en del förfrågningar kring bland annat laddboxar. Han berättar om ett företag som ville installera sina egna boxar i garaget, vilket Castellum gick med på vid det tillfället.

– Vi har alltid en nära dialog med hyresgäster om utmaningar och önskemål. Ibland finns det önskemål om egna installationer och utrustning och då får vi ta ställning till om det är energieffektivt och bidrar till en bra förvaltning. I det här specifika fallet valde hyresgästen att själva investera i laddboxarna.

Numera har Castellum en central plan för elbilsladdare och liknande utrustning. Allt som installeras är av samma fabrikat, administreras i samma gränssnitt – och ägs av Castellum.

– Det är bra med ett centralt system som vi kan överblicka. Det leder till bättre förutsättningar för garantier och service vilket i slutändan skapar attraktiva lokaler för våra hyresgäster. För ett stort fastighetsbolag som oss skulle det bli rörigt med för många olika lösningar och mjukvara.

Äg allt som påverkar energin
Han berättar att Castellum strävar efter att kontrollera all typ av utrustning som påverkar energiförbrukningen. Anledningen är att man vill effektivisera och ha hållbara lösningar. Något som blir svårare om man inte äger utrustningen.

Dessutom finns det andra fördelar med att äga utrustning och installationer i fastigheten. Han lyfter ett exempel med en UPS, en form av strömfördelare, som levererar el till hyresgästernas serverrum, i deras fastighet Trekanten 5 på Vendevägen.

– Det är bara en befintlig produkt som sitter där, och förbrukningen är densamma, så det blir enkelt att kalkylera på kommande nyinvestering tack vare att vi äger den och inte hyresgästen, säger han och lägger till:

– Precis som all annan teknisk utrustning kommer vi ju behöva byta ut den vid behov eller när den nått sin tekniska livslängd. Kan vi både underlätta för hyresgästen och se till att det överensstämmer med vårt hållbarhetsarbete genom att vi äger utrustningen så försöker vi alltid få till en bra lösning.

Större anläggningar kan ge onödiga problem
När det kommer till mer omfattande anläggningar som exempelvis solceller berättar John att det inte skulle förvåna honom om frågan om yttre ägare blir vanligare i framtiden, även om han inte har stött på det själv än.

– Däremot tror jag det kan vara svårt att låta hyresgäster bygga egna anläggningar på våra tak då vi måste ha kontroll över andra känsliga installationer, då tror jag inte att man vill att hyresgästens entreprenörer springer runt där. Men det är en intressant fråga.

Har ni någon typ av utrustning i fastigheterna som ni inte äger idag?
– Ja, vi har till exempel en del matautomater från Convini som vi inte äger, det är Convini som äger kylarna. Det är något vi hyr in för att skapa mervärde åt hyresgästerna.

Jimmy Strandhav, Meta

Jimmy Strandhav på Meta Fastighetsadministration tror att man ska vara försiktig med att installera
utrustning, system och komponenter man inte äger. Speciellt när det handlar om utrustning som genererar värdefull data. Inte nödvändigtvis ur ett ekonomiskt perspektiv, utan snarare är det säkerhetsperspektivet som väger tyngst.

– Jag tror inte att man har stor rådighet över saker som man inte äger. Äger du inte utrustningen är du inlåst, utan att ha möjlighet att byta leverantörer. Du blir dessutom mer sårbar när du sitter fast, för du vet aldrig när någon leverantör blir uppköpt. Och det kan ju vara vem som helst som är köpare.

Tappar kontroll över känslig data
Det kan var ett utländskt bolag, till exempel. Helt plötsligt står du med frågeställningar om huruvida den främmande staten har insyn i dina fastigheter. Det är ett extremt exempel, men ett fullt möjligt scenario, menar Jimmy Strandhav.

– Förhållandena skiftar utan att man ens har varit delaktig i det. Helt plötsligt har den utländska regeringen full koll på hur flödet ser ut i dina fastigheter. Det blir väldigt jobbigt om man har hyresgäster av känsligare karaktär. Vad gör man då?

Man bör sträva efter att ha rådighet över sin information i den mån det går. Har du inte kontroll på den själv ökar risken att någon annan kommer att utnyttja din data för att tjäna pengar på den, menar han.

Integritetsutmaningar med delat utrustning
Integritet är ett annat perspektiv man behöver ha med sig. Både för medarbetare och besökare i fastigheterna. Han lyfter fram ett exempel som kan liknas med hur teknikjättar som Facebook och Google utnyttjar aggregerade data för att skapa så relevant innehåll som möjligt till användaren.

– Köpcentrum har ju till exempel möjlighet att använda ansiktsigenkänning för marknadsföring och tillämpning av reklam, och hur används det i kombination med annan information? Lagras det av en tredje part? Det finns många saker man behöver tänka på, säger Jimmy Strandhav och fortsätter:

– Framför allt behöver man veta vad för information som samlas ihop, och hur det samspelar med annan utrustning, säger Jimmy och menar att marknaden saknar en standardisering över hur utmaningar som dessa ska hanteras.

– Olika typer av certifikat och protokoll på hur man hanterar information är ett tillvägagångssätt, säger han.

Hur ser det ut med 5G-utrustning och annan telekomutrustning?
– Lagen gör det rätt tydligt att de (telekomleverantörerna) har all rätt att slänga upp 5G-utrustning lite var de vill, det går nog inte ens att bråka om. De kan mer eller mindre säga att de kan betala en symbolisk summa och sen sätter de upp sin utrustning. Det har så stor nytta för samhället, så man har en väldigt liten möjlighet att kräva något annat.

Text: Jakob Gromer
redaktionen@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega