Del 11 – Innovativa data skapar nya värden

I vår serie med artiklar vägleds du till hur en byggnad blir digital och uppkopplad. I del elva lär vi oss hur fastighetsägare kan utveckla sitt bestånd och dess värde genom data, genererade från människor i området.

Artikeln uppdaterades i augusti 2023

Fastighetens värdeekvation har så länge vi kan minnas handlat om ett ord, ja eller tre: läge, läge och läge. Men med den nya tidens råvara kan ekvationen möjligtvis ha börjat skifta mer mot läge, data och teknik.

Läget är så klart fortfarande grundpelaren, men med data som en transaktionsvara i kampen om att vara en attraktiv hyresvärd börjar dess relevans finna sin plats i bokföringen. Data om den allra noblaste ”handelsvaran” där ute – vi människor ute på gator och torg (inte enbart på olika sociala plattformar).

Exempel på användningsområden
I denna framtidsutopi kan jag bevara min anonymitet samtidigt som rätt teknik visar mina mönster om vem jag är, var jag kommer ifrån, vart jag ska och mina preferenser, vilket är förutsättningar för en enklare vardag.

Denna nya information ger fastighetsägaren underlag till strategiska beslut, marknadsföringsaktiviteter, etableringar av nya bostäder/handel eller kontor samt även infrastruktur och tjänster – för att nämna några exempel på användningsområden utöver att sälja rådata vidare. Teknik, som den tredje ingrediensen, handlar om fastighetens tekniska status och förmåga.

Hantering och typ av data
Det kan ibland bli abstrakt och flummigt när framtidens fastighetsförvaltning diskuteras. Diskussionen övergår till tankar, idéer och önskemål utan att diskutera det praktiska i hur man tar sig från dagens situation till målet. Data, som värdefull handelsvara för en fastighetsägare i framtiden, är ett exempel, men vad innebär det då?

För att adressera den frågan börjar vi med en titt på nuläget och utvecklar det framåt. Idag utgör data kring våra fastigheter framförallt beskrivningen av byggnadernas status och fysiska egenskaper såsom area, antal rum, material, underhållsplanering, ritningar och så vidare.

Framöver kommer informationsmängden att öka och den kommer med hjälp av tekniken att vara lättare att ajourhålla och analysera. Nästa steg blir då att, utan att personifiera data, utvinna information baserat på de individer som rör sig runt omkring fastigheten. Det är data som vi diskuterar ovan: var kommer personerna ifrån, vart skall de och vad har de för vanor. Denna typ av information har ett värde för investerare och andra aktörer.

Hur vill fastighetsägaren vara med på festen?

På samma sätt som att vi idag håller koll på vårt bestånd, våra fastigheters tekniska status och hyresgästernas trivselfaktorer gäller det att börja fundera på den data som genereras i anslutning till bestånden för att driva värdeökning 2.0. Det viktiga är då att fokusera på data som ger ett mervärde till hyresgästen eller nyttjaren. Vilken data kan jag som fastighetsägare delge mina nyttjare och som ger min fastighet ett högre attraktionsvärde?

Ägandeskap och ajourhållning av data
Ägandeskapet över data är en parameter som säkerligen har ett par debattprogram framför sig innan konsensus nås, likaså de viktiga frågorna kring etik och moral. Hur säkerställs att individen verkligen är anonym och ”avkodad” i denna datasjö?

En datasjö är ett enda stort lager för data, alltså en utveckling på dagens datalager – men med ofantligt mycket mer data.

Poängen är att kunna fånga otroliga mängder realtids-data tillsammans med det vi idag har om våra fastigheter såsom exempelvis byggnadens status och kontrakt. Med hjälp av standarder och en strategi kring hanteringen av data kan vi då enkelt och smärtfritt vid varje givet tillfälle ta ut den data som är av intresse.

Till exempel vill en kund veta den genomsnittliga innetemperaturen på sin förhyrning, en annan vill veta hur stor glasarea som byggnaden har och en tredje vill veta hur många personer som passerar utanför på trottoaren under olika tider på dygnet/året, eller i kombination med skiftande parametrar som exempelvis väderlek.

Bättre anpassade tjänster
Allt detta ajourhålls och hanteras som fastighetens data i valda system. Eftersom vi har en tydlig strategi och system som stödjer verksamheten kan vi ta fram precis den detaljerade analysen med hjälp av insamlade data som förvaras i datasjön.

Vi som individer kan kanske inte ha full rådighet över den data vi genererar genom vår existens, i vart fall inte juridiskt, moraliskt, eller etiskt. I en perfekt värld hade frågan landat hos mig som individ. Vad är jag beredd att ge bort i form av integritet för att få bättre anpassade tjänster efter mina behov? För att kunna besvara den frågan behöver jag som individ acceptera att jag kanske betalar en mindre summa pengar för själva produkten, men istället betalar till viss del med ”min” data.

Ett ämne som diskuterats hett senaste åren är det faktum att individen skall äga och ha rådighet över sin egen data. Det kan handla om allt ifrån data i ett system, via ritningar, modeller och aktiva kontrakt till information om de kontrakt som ännu ej är påtänkta, baserade på mina individuella mönster enligt ovanstående tes.

Framtidsspaning för fastighetsägare
Innan digitaliseringen skenar, om det inte redan har inträffat med följderna av Covid-pandemin, och det nya blir normalläge bör vi stanna upp och fundera, som fastighetsägare och som privatpersoner. Vart är vi på väg och vad innebär det?

När allt vi tidigare såg som science fiction börjar bli tillgängligt genom tekniken måste vi människor dra en gräns någonstans, var går den moraliska linjen? Är det okej för mig som privatperson att varje liten vana jag har finns i flera olika datasjöar där ute? Om vi tänker efter lite till, kan vi ens ha rådighet över vår egen data där ute?

Och vad är jag som fastighetsägare beredd att offra i integritet för den enskilde i favör för mina egna värdehöjande aktiviteter? Vilka beslut vinner vi alla på och när är kostnaden för stor kontra balanserad? Kan det vara så att det beslutet inte ens är mitt? Att beslutet redan är taget – över våra huvuden – av storebror?

Jonathan Lindberg och Amir Nordenving,
Meta

En fastighets digitala resa

Förvaltarforum och konsultbolaget Meta vägleder dig i en serie artiklar om hur en byggnad blir digital och uppkopplad.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega