”Förväntningarna från kunderna ökar”

Digitaliseringen förändrar fastighetsförvaltningen i stort. Kunderna ska kunna ställa vilka frågor som helst, närsomhelst och få snabba informativa svar, förutspår Rikard Lindberg, vd på affärsstödskonsulten Meta och medlem i Förvaltarforums redaktionsråd.

vinjett_fyra_snabba_med

Rikard Lindberg, vd för Meta.

Rikard Lindberg, vd för Meta.

Varför är fastighetsförvaltning viktigt för dig?
Fastighetsförvaltning inkluderar många människor och mycket teknik och samhällstrenderna påverkar förvaltningen i stor utsträckning.

Delningsekonomin gör att potentiellt många fler personer nyttjar lokalerna vilket ökar trycket. Fokus på upplevelse/funktion, och inte så mycket på kvadratmeter påverkar hur lokalerna används och belastningen på installationer och system.

Hur kan digitaliseringen påverka branschen?
Digitaliseringen gör det enklare att samla in stora datamängder med hjälp av sensorer och ”smarta” system.

Det möjliggör i sin tur samkörning av varierande information i stora mängder som kan användas till bland annat automatisering och prognoser.

Hur ser du på fastighetsförvaltarens roll i framtiden?
Förväntningarna från kunderna ökar: varför ska man inte få samma service från sin bostads- eller lokalhyresvärd som man får från andra professionella leverantörer inom till exempel e-handel eller resor.

Kunderna ska kunna ställa vilken fråga som helst, närsomhelst, i vilken kanal som helst och bli bemött omedelbart i ett behagligt gränssnitt med ett informativt svar eller utförd åtgärd.

Morgondagens medarbetare förutsätter såklart att deras arbetsgivare är modern och nyttjar de senaste landvinningarna.

Arbetsgivaren vill inte vara beroende av enskilda individer eller leverantörer utan är angelägen om att säkerställa att all aktuell kunskap/information finns internt och är åtkomlig för alla dem som behöver den. Informationsägarskap, tillgänglighet, riktighet, sekretess blir centrala begrepp i det obrutna informationsflödet.

Vilka trender ser du inför framtiden?
Hållbarhet/miljö är kanske i en del sammanhang fortfarande konkurrensfördelar, men i så fall inte så länge till. Eftersom den byggda miljön står för 40 procent av jordens utsläpp kommer bara de företag som jobbar aktivt med hållbarhet att överleva. Övriga kommer inte att ha några kunder kvar, och ingen vill arbeta där.

Även på detta område blir kunskap (läs information) om fastigheterna nödvändig för att kunna fatta rätt strategiska beslut. Dessutom kommer marknadens efterfrågan att styra mot dem med ett erbjudande som är hållbart.

Rikard Lindberg, Meta, är en av våra experter i Förvaltarforums redaktionsråd. De närmaste veckorna ger alla våra experter sin syn på dagens och framtidens fastighetsförvaltning och förvaltare.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega