ENKÄT

Var med i vår enkätundersökning om informations – och dokumenthantering

Hej,

Vi hoppas att du vill hjälpa oss att ta reda på hur fastighetsbranschen ligger till när det gäller informations- och dokumenthantering. Undersökningen genomförs var tredje år, och detta är sjätte gången. I år genomförs den i samarbete mellan Förvaltarforum och Meta.

Som svarande är du mycket värdefull för att ge inblick i nuläget, och bidrar till en djupare förståelse för branschens behov av informations- och dokumenthantering.

I slutet av enkäten har du möjlighet att ange din mailadress för att vara en av de första som får ta del av den rapport som enkätens svar resulterar i.

Rapporten presenteras sedan under hösten på Förvaltarforum och på Metas hemsida samt på Metas inspirationsevent den 26 oktober.

Enkäten består av 11 svarsfrågor och tar max 15 minuter att besvara.

Inga namn eller organisationer kommer att nämnas, eller på annat sätt vara identifierbara i analysen.

Måndag den 19 juni är sista dagen att besvara enkäten. Därefter påbörjas analys av svaren som ligger till grund för rapporten.

Vid frågor: skicka ett mejl till info@metafa.se

Tack för att du deltar!

Rikard Lindberg, vd Meta 

Här svarar du på enkäten

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega