Partnertext från Meta

Meta kartlägger branschens fastighetssystem – det finns luckor!


META har gjort en kartläggning över traditionella proptech-system med inriktning fastighet. Den visar på möjligheter för utvecklingshungriga samverkanspartner att erövra mark inom en framtidssäkrad bransch.

Att marknaden kontinuerligt fylls på med intressanta system av olika slag är vi nog alla överens om, men vilka system är aktuella när vi pratar fastighetssystem i traditionell bemärkelse?

Nu finns en nyligen genomförd systemkartläggning där 25 traditionella proptech system med inriktning fastighet kvalat in.

Vad visar då denna kartläggning och finns det potential att utläsa var luckorna och likaså möjligheterna till utveckling finns?

Öppnar fönster till möjligheter
Ja, vi på META hävdar absolut att det går att utläsa potential till utveckling utifrån resultatet. Vad gäller den digitala era som världen just nu befinner sig i är digitalisering en naturlig och integrerad del i all utveckling, så även inom fastighetsbranschen.

Med ständigt nya krav och förväntningar på teknik, leverans och mål samt inte minst processer som är ständigt utvecklande, går branschen framåt med stora kliv.

Detta öppnar ett möjlighetsfönster för angelägna och utvecklingshungriga samverkanspartner att erövra mark inom en framtidssäkrad bransch.

Systemkartläggning
METAs systemkartläggning 2021 är en kartläggning över traditionella proptech system med inriktning fastighet. Första utgåvan är här och kommer årligen följas upp med en ny version där aktuella system har möjlighet att kvala in.

Kartläggningen visar funktionaliteten och stödet i systemen för processerna i ett fastighetsförvaltande bolag.

Fokus har varit kärnprocesserna: Utveckla, Hyra ut, Förvalta och Erbjuda service. Även några stödjande processer så som: Hyresavisera, Hantera kund- och leverantörsfaktura samt Bokföra och redovisa, finns med.

Aspekter för att välja system
Vid val av ett system är självklart den första aspekten att systemet stödjer de processer beställaren önskar stöd för.

En annan viktig aspekt är av mjukare karaktär och handlar om relationer och att beställaren i systemleverantören behöver en samarbetspartner.

Egenskaperna för en god samarbetspartner är individuella men handlar ofta om samverkan i form av förståelse för kundens behov och verksamhet.

Även hjälpsamhet, viljan att utveckla, flexibilitet, bistå med metodstöd kring standard samt best practice är viktiga egenskaper.

Att köpa ett system kan låta hårt men är många gånger allt annat än just hårt. Beställaren vill oftast köpa en lösning där system och relationen med systemleverantören, tillsammans med sin egen beställarkompetens och förståelse för vad marknaden har att erbjuda, hjälper dem att lyckas i sitt uppdrag.

Finns den perfekta lösningen?
Idag kan vi inte täcka alla behov i ett och samma system. När kommer då den fulltäckande och skräddarsydda lösningen där allt en kund har behov av kan hanteras samlat? Kan det vara så svårt?

Uppenbarligen är det inte helt enkelt men gladeligen pågår utveckling hela tiden. Från att kunderna tidigare har sökt ett system som klarar ”allt” går fastighetsbranschen nu mer mot en systemkarta, där systemen som ingår i systemkartan tillsammans kommunicerar med varandra via standardiserade integrationer.

Allt för att komma så nära det obrutna informationsflödet som möjligt och för att stödet ska bli just ett stöd för användarna, vilka då kan lägga sin dyrbara tid på andra saker.

När kan vi komma att få se en fullskalig lösning med snygg layout, användarvänlighet, obrutet informationsflöde och flexibilitet som matchar de ständigt utvecklande processerna? Många branscher har kommit långt här och fastighetsbranschen bevakar och inspireras av dessa trender för att steg för steg själva ta sig dit.

Processerna ökar samsyn
Vad har då processer med systemstöd att göra? Massor skulle vi säga!

Alla fastighetsförvaltande bolag har sina egna unika processer, även om de flesta bygger på samma övergripande struktur. Processerna visar arbetsflödet ur ett helhetsperspektiv och ger förutsättningar till samsyn hos medarbetarna.

För att processer ej ska bli en hyllvärmare, vilket tyvärr har hänt, så behöver dessa bli en del av vardagen och ägas av någon. Processer har till syfte att förädla arbetssätt och flöden, de visar vem som gör vad, beslutsgrindar, resultat samt behöver förvaltas och ständigt utvecklas.

Det finns mycket läsvärt att ta del av gällande processarbetet i artikeln som är ligger länkad här under: Döda processfiskar flyter inte med strömmen, de bara sjunker mot botten och försvinner.

Processer och system i symbios
Systemen i sin tur är uppbyggda utifrån att hantera arbetsmoment i form av ett flöde med viss automatik.

Dessutom med utgångspunkten att informationen ska vara uppdaterad och ständigt tillgänglig för behörig användare, när och varhelst den efterfrågas samt ge en struktur som vägleder användarna att göra rätt.

Därför menar vi att system och processer hänger ihop som handen i handsken och ju mer vi samverkar kring dem desto bättre blir systemen för användarna och desto mer efterfrågade blir systemen hos systemleverantörerna.

Här finns mark att erövra
Det går utifrån systemkartläggningen lätt att utläsa var luckorna finns och vilka processer som har potential till utveckling.

Kan även nämnas att ingen process fått högsta betyg och att det går att se områden som är högaktuella inom branschen men där systemstöd saknas eller är svagt, till exempel hållbarhet och fastighetsutveckling.

Här finns helt klart mark att erövra och mest fördelaktig görs det tillsammans med kunden.

Vår bild av ett lyckosamt genomförande och systemval är att beställare och systemleverantör i samverkan realiserar verksamhetsbehoven genom att utveckla organisation, arbetssätt och systemstöd i förening.

Läs mer om systemkartläggningen och om processer på www.metafa.se

Åsa Sandström, META

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega