Innemiljö

Rörelsemönster ska styra energianvändning

Genom nya tekniska lösningar ska energianvändningen minska i offentliga byggnader i Universitetsstaden i Umeå. Akademiska Hus leder arbetet.

Läs mer

Kemikalier blir kvar i plast

Nästan 100 procent av funktionskemikalierna är kvar i plastmaterial när de har tjänat ut. Det visar forskningsprogrammet Chemitecs slutrapport.

Läs mer

Störst inom miljöcertifiering

Riksbyggen är det svenska bostadsföretag som har flest nyproducerade flerfamiljshus certifierade med Miljöbyggnad.

Läs mer

Ny studie av innemiljön i lågenergibyggnader

IVL drar flera intressanta slutsatser efter en studie av innemiljön i ett lågenergihus. Här kan du ladda ner hela rapporten.

Läs mer

Billigt alternativ till FTX

Haninge Bostäder testar ett nytt system för ventilation och värmeåtervinning som är både billigare och enklare att installera än FTX.

Läs mer

Nytt verktyg ger hjälp inför renovering

Forskningsinstitutet Rise har tagit fram verktyget Renobuild som gör det lättare att bedöma påverkan på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet inför en renovering. Verktyget går att ladda ned gratis.

Läs mer

Skolor sparar elva miljoner kWh

En ny utvärdering visar att svenska skolor certifierade enligt det svenska systemet Miljöbyggnad sparar lika mycket energi årligen som 450 villor gör av med.

Läs mer

Så hanterar du problem med innemiljön

Per Forsling har skrivit en handbok som ger dig verktyg för att förebygga och avhjälpa fel i innemiljön.

Läs mer

Kyrkor behöver vädras

Forskaren Abolfazl Hayati har återuppväckt gamla kunskaper om hur man förbättrar ventilationen i kyrkor och andra byggnader med självdrag.

Läs mer

Kemikalier ska minska i förskolan

IVL Svenska Miljöinstitutet, Sisab och Stockholms stad i nytt forskningssamarbete.

Läs mer