Energibolagens trender påverkar vår bransch

Stefan Lindsköld, vd och partner på Aktea.

I början av sommaren gick Edison Electric Institutes årliga konferens av stapeln i Boston, med gräddan av USA:s stora elenergibolag och relaterade företag och organisationer. Konferensen är intressant att följa eftersom man kan få en känsla för vilka de stora framtidsfrågorna är för branschen.

Trumps politik har möjligen gett lite andrum till förorenande tekniker, men den har långt ifrån stoppat energiutvecklingen i USA. Istället ser vi ett fokus på trender av stor betydelse för fastighetsägare även i Sverige.

Distribuerade Energiresurser
Distribuerade Energiresurser (DER) är i absolut fokus och en stor utmaning. Solceller och olika typer av energilagring, teknik som man bara för några år sedan tyckte var omogen, är nu högintressant. Dels investeras i stora sol- och vindparker, men framför allt experimenterar fastighetsägare och företag med egen produktion, lokal lagring, att bygga egna fristående nät (så kallade microgrids), och liknande.

Det vänder upp och ner på energibolagens affärsmodeller och kundrelationer, vilket vi även ser händer i Sverige. Måste energin distribueras till kunden genom ett nät, eller kan man tänka sig att ett energibolag investerar i energiproduktion direkt hos sin kund? Kommer det vara de etablerade energibolagen som löser den här frågan, eller kommer vi att se helt nya energileverantörer på marknaden?

Kunddriven utveckling
Detta är en del av arbetet med ”decarbonization”, vilket enkelt uttryckt går ut på att minska mängden koldioxid per producerad kilowattimma el. I USA handlar det såklart mycket om att kolet ersätts av naturgas och förnybar energi, men det intressanta är att utvecklingen till stor del är kunddriven.

Vissa kunder väljer som sagt att producera sin egen el, medan vissa enbart köper energi från förnybara källor. Men även de andra kunderna, de som väljer att köpa ”standardel”, förväntar sig ändå att deras energileverantör ska ta tag i klimatfrågan och gradvis ställa om till grönare el.

Digitala tekniker förändrar branschen
Stark utveckling sker även inom digitala tekniker, som är på gång att förändra hela branschen. Smarta mätare och avancerade simuleringsverktyg skapar snabba prognoser för energiproduktionen för olika tidpunkter och förutsättningar.

Artificiell intelligens kopplar samman smarta system och gör att byggnaden i stort sett kan reglera sig själv. Blockchain-tekniken kan förändra hur vi tar betalt och gör affärer. Drönare hjälper till att snabbt åtgärda driftstopp i otillgänglig mark. Kommunikationsnät gör det möjligt att samordna belastningar och produktionstoppar med myndigheter och samarbetande bolag. Genom sociala medier kan man snabbt nå ut till kunder och media.

Mer aktiv kommunikation
Sammantaget borde vi kunna förvänta oss en mycket mer aktiv kommunikation mellan energileverantör och energikund, kanske framför allt genom att olika IT-system automatiskt samordnar sina processer. Detta skulle i så fall ge en jämnare energianvändning där förorenande produktionstoppar kan undvikas.

Återstår dock att se hur snabbt dessa möjligheter verkligen fångas upp i Sverige, eller om de stannar som visionära idéer på konferenser.

Stefan Lindsköld
redaktionen@forvaltarforum.se

Stefan Lindsköld är vd och partner i Aktea Energy som är specialister på energieffektivitet och sund inomhusmiljö i fastigheter och verksamheter, med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Han har under flera år drivit Stockholms stads Företagsnätverk för hållbara fastigheter, och är även initiativtagare till Solcellsgruppen där fastighetsägare och fastighetsutvecklare träffas för att diskutera lönsamma solcellsinvesteringar.

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega