Einar Mattsson jobbar med detaljerad återbruksinventering

Foto: Erika Norell

När Einar Mattsson renoverar görs en återbruksinventeringar – vad kan återanvändas och inte. Det är ett komplext arbete som kräver stor kunskap och en del logistiktänk.

Återbruksinventeringen sker när husen evakuerats och hyresgästerna fått tillfälliga bostäder. Vad kan sparas och inte? Vad är murket, rostigt och sönderslitet, och vad är fortfarande helt och funktionellt?

Efter inventeringen diskuterar ROT-avdelningen tillsammans med avdelningarna för inköp, hållbarhet och byggnation vad som kan tas omhand och vad som ska säljas utifrån fastighetens förutsättningar. Små saker från huset och i rimligt antal kan Einar Mattssons eget logistikcenter lagra. Större saker köps ibland upp av underleverantörer som säljer det vidare för användning på andra ställen.

Platsbrist under pågående renovering
Det är sällsynt att kunna ha utrymme under själva renoveringen att lagra saker, eftersom det är många olika typer av hantverkare som vistas där. Plus att rivningsmaterial ska ut, nytt material ska in och ibland är dessa material skrymmande som exempelvis gipsskivor. Varje tillgänglig kvadratmeter nyttjas i en renovering. Det finns annars en risk för skador på material som förvaras kvar. 

I en genomsnittsfastighet rivs cirka 100 ton material ut och cirka 100 ton material läggs in. Alltså en stor mängd material som flyttas i fastigheten.

Jobbar aktivt med att utveckla återbruksarbetet
I fastigheten Kattan på Södermalm gjordes nyligen en detaljerad återbruksinventering. Huset är från 1962 och där försöker man ta hand om än mer material inför den stundande renoveringen. Det som inte Einar Mattsson kan ta tillvara själv, har man nu en ny återbrukspartner som ska hjälpa till.

När återbruksinventeringen gjordes identifierades material och varor som fortsatt håller en god kvalité och som eventuellt kan vilja användas av andra. Bland annat kan vitvaror, bänkskivor, diskbänkar och WC-porslin, såsom badkar och toaletter, få ett nytt hem. Även blandare, armaturer och radiatorer tas tillvara.

Återbrukspartnern tar även ansvar för demontering, transport och förmedlar de återbrukade varorna. De har gjort uppskattningen att den totala vikten byggavfall minskar med cirka 8,7 ton och att den beräknade utsläppsminskningen blir cirka 14,5 ton CO2e (koldioxidekvivalenter) i detta ROT-projektet.

Återbruksfokus framöver
Einar Mattsson fortsätter aktivt att utveckla arbetet inom återbruk inom byggverksamheten. Man vill kunna intensifiera arbetet med återbruk och göra det än mer systematiskt i sina processer, skriver man i ett pressmeddelande. Utöver samarbeten med sakkunniga leverantörer så ser man också över möjligheten att utveckla sitt eget logistikcenters ökande återbruksarbete.

Källa: Einar Mattsson

Skolgränd med balkonger och tillhörande innergård, foto: Erika Norell

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega