Här är Sveriges första Svanenmärkta renovering

50-talshusen hade tidigare ett rivningsbeslut, men i stället valde Ronnebyhus att genomföra en omfattande renovering. Dessutom beslutade man att Svanenmärka renoveringen och blir därmed först med detta i Sverige.

Ronnebyhus och Peab är först i Sverige med att klara Svanens krav för renovering. Istället för att riva och låta bygga 18 nya lägenheter, så beslöt man att renovera alla 27 lägenheter i Flygarbostäderna från 1950-talet. Summan skulle bli densamma; 15 miljoner SEK som det kommunala bostadsbolaget valde att lägga på renovering istället för nyproduktion. Dessutom såg man till att bevara tidstypisk design från 1950-talet i till exempel på köksskåp, garderober, fönster och entrépartier.

– Inomhus var lägenheterna i princip orörda sedan de byggdes. Nu är de varsamt restaurerade med bibehållen karaktär som platsbyggda garderober och lutande överskåp, berättar Peter Persson, vd på Ronnebyhus.

Fönsterrenovering med energiglas
Att behålla husets stomme och fasad samt att renovera fönster har gett en betydande klimatbesparing jämfört med att riva och bygga nytt.

– Vi har i alla led, från planering till färdig produkt, fått en djupare förståelse för de bakomliggande processerna och vikten av rätt materialval. Vi har behövt tänka utanför boxen för att nå största möjliga miljönytta till rätt peng. Många är till exempel vana vid att man alltid byter ut alla fönster när man renoverar. Här fick vi en betydligt större klimatnytta när vi renoverade fönstren och tillförde ett extra energiglas. Vi hittade också en alternativ stamlösning, som var billigare än den som först var planerad, säger Martin Niemann, projektchef på Peab.

Största vinster var att inte riva

Martin Lindström, Ronnebyhus

I projektet har man som sagt tagit tillvara på det redan byggda, återbrukat så mycket som möjligt men även tänkt till när det gäller nyanskaffning.

– Allt är inte dåligt bara för att det är gammalt. Vi har återbrukat så mycket som möjligt och ansträngt oss för att hitta Svanenmärkt material när vi behövde tillföra något nytt. Det var en utmaning för många underleverantörer, men det har bidragit till att de bytt till miljömässigt bättre produkter, säger Martin Lindström, tf fastighetschef och projektledare på Ronnebyhus och konstaterar:

– Den största miljövinsten var att inte riva husen.

Genom att renovera i stället för att riva och bygga nytt fick man i slutändan fler lägenheter. Det blev dessutom billigare för hyresgästerna. Hyreshöjningen blev 30 % lägre för de boende än vad hyran skulle ha blivit vid en nyproduktion.

46 kriterier

Kirsikka Englund, Miljömärkning Sverige

Svanens miljömärkning för renovering har 46 kriterier att uppfylla vilka ser till att arbetet utförs med skarpa krav på miljö, kvalitetssäkring, inomhusmiljö och låg energianvändning.

– Det är bråttom att minska utsläppen av växthusgaser för att nå klimatmål. Vi måste bli bättre på att ta vara på våra resurser för att ställa om till en mer cirkulär ekonomi. Jag tycker att det här är ett utmärkt exempel på återanvändning av byggprodukter och material som säkerställer att den fina 50-talskaraktären bevaras. Samtidigt klarar projektet Svanens tuffa energikrav med god marginal, säger Kirsikka Englund, rådgivare på Miljömärkning Sverige, som ansvarar för Svanen.

Av: Marit Engstedt/Ronnebyhem och Svanen

Exempel på Svanens krav för renovering

  • Inventering innan renoveringen så att hälso- och miljöfarliga ämnen och farligt avfall omhändertas korrekt.
  • Låg energianvändning efter renovering.
  • God innemiljö genom krav på fuktsäkerhet, luftkvalitet och radon.
  • Byggprodukter, material och kemiska produkter uppfyller höga miljö- och hälsokrav som säkrar låga emissioner av farliga kemikalier.
  • Främjar återbruk av byggprodukter och material.
  • En materialloggbok för att säkerställa spårbarhet.
  • En kontrollerad byggprocess.

Källa: Miljömärkning Sverige

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega