Första bostadsfastigheten med naturligt köldmedium i luftsystemet

Jonathan Hall, projektledare på Fastighetsägarna Service. Foto: Fastighetsägarna

I samband med att en brf-fastighet skulle renovera undercentralen driftsatte man frånluftsåtervinningen – 30 år efter att pumpar och rör faktiskt var förberedda och klara. Dessutom passade man på att uppgradera med naturligt köldmedium.

Den gamla pumpen, som aldrig hade driftsatts, stod fortfarande och samlade damm i undercentralen när man påbörjade inventeringen inför renoveringen i den 30-åriga fastigheten.

– Den tidigare anläggningen var rejäl och ordentligt byggd på 80-talet, men dagens teknik är avsevärt mycket bättre. Därför kunde vi se över en uppgradering av den, säger Jonathan Hall, projektledare på Fastighetsägarna Service och den som hållit i projektet.

Eftersom hela systemet redan var förberett så presenterade Jonathan Hall, tillsammans med entreprenören, en lösning som också innehöll återvinning för ventilationen. Föreningen tog tillfället i akt – och styrelsen valde att rusta upp och driftsätta frånluftsåtervinningen. Som första bostadsfastighet i Sverige valde föreningen dessutom att driva systemet med naturligt köldmedium, istället för med det mer traditionella, konstgjorda köldmediet.

Gammal teknik med begränsade förutsättningar
Även om tekniken med naturligt köldmedium har funnits länge, det vill säga koldioxid istället för konstgjort köldmedium, har förutsättningarna varit begränsade för bostadshus.

– Anledningen till att man inte har kört naturligt köldmedium i bostadshus tidigare är för att mindre pumpar inte klarar av det, det är dessutom väldigt dyrt om man inte kommer upp i större skala, säger Jonathan Hall.

För att det ska gå ihop rent ekonomiskt krävs det en viss storlek på pumparna.

– Den här typen av lösningar har fungerat i större fastigheter med enorma anläggningar. I fastigheter där du har ett gigantiskt pumprum som rasslar på dygnet runt. Det är svårare att få till det i ett bostadshus, med trängre utrymmen. I den här fastigheten fanns förutsättningarna för det, och därför gick kalkylen att räkna hem.

Återvinner befintliga rör
Rördragningen för frånluftsåtervinning fanns redan på plats i föreningens fastighet. En del av stålrören var dock i så pass dåligt skick att föreningen var tvungna att ersätta dem. Jonathan berättar att ungefär hälften av alla stålrör bevarades, främst de stående, eftersom de var i bättre skick än de liggande.

– De stående rören, som gick igenom bostäder, fick vara kvar. Det var aldrig aktuellt att börja riva badrum i bostäderna, säger han.

Hoppas på ännu bättre resultat
Föreningen sjösatte anläggningen för cirka ett år sedan. Verkligheten följer kalkylen i mångt och mycket, samtidigt som Jonathan Hall hoppas på att det blir ännu bättre allt eftersom de lär sig trimma in det nya värmesystemet.

– Det första året har varit lite sämre än vad vi förväntade oss. Men eftersom systemet gör både värme och varmvatten så är det mycket som ska klicka, och vi kommer trimma in det lite bättre. Men vi närmar oss. Eftersom systemet är cirka 35 år gammalt så finns det också annat att jobba med, säger han.

Utfasning tvingar fram utveckling
Konstgjort köldmedium, så kallade f-gaser, används ofta som köldmedium i allt från kylsystem till värmepumpar. F-gaser har en betydligt större påverkan på klimatet än vad koldioxid har, vilket också ligger till grund för att EU har infört en bred utfasning av många konstgjorda köldmedier. Med naturligt köldmedium kan man få ut mer energi än med det konstgjorda, samtidigt som det inte alls är lika farligt. EU:s förordning har tvingat många tillverkare och leverantörer att utveckla bättre produkter som klarar naturligt köldmedium.

– Idag kan man köpa små pumpar med naturliga köldmedier, även om de är dyra. När man kommer upp i volym blir kalkylen bättre. 

I detta fall kunde man utnyttja storleken på en gammal anläggning och driftsätta den – efter 30 år – och samtidigt uppgradera med det mer klimatvänliga naturliga köldmediet.

Text: Jakob Gromer
redaktionen@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev










Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega