Så lagrar du billig värme

Fastighetsägare kan göra miljömässiga och ekonomiska vinster på att spara sommarens billiga fjärrvärme och använda den på vintern. Det visar en studie som gjorts av Devcco och Rise.

Joakim Nilsson, projektledare på Devcco.

– Alla beståndsdelar för att göra detta finns redan, men man använder det inte på det här sättet ännu någonstans vad jag vet, säger Joakim Nilsson, projektledare på Devcco.

Fastighetsnära fjärrvärmelagring fungerar så att man skapar ett borrhålslager med upp till 100 stycken 100-200 meter djupa hål. I hålen stoppar man dubbelvikta slangar som fylls med fjärrvärmevärmt vatten.

Fjärrvärmen kan komma från spillvärme, solvärme eller värme från kraftvärmeverk som kan tillåtas producera mer el om de samtidigt får avsättning för den värme som bildas under sommarhalvåret.

Vattnet värmer upp berggrunden allt eftersom och på detta sätt lagras värme hela sommaren. I november vänder man flödet och kan värma upp byggnaden.

Studiens resultat
Projektet utgick från tre typbyggnader och två fjärrvärmesystem med inspiration från Stockholm respektive Göteborg . Byggnaderna man räknat på är kontor och bostäder på 30.000 – 40.000 kvadratmeter och investeringarna i lager och kringutrustning är 12-20 miljoner kronor.

– För de typbyggnader vi räknat på i studien börjar fastighetsägare spara pengar när produktionskostnaden för fjärrvärme under sommaren är cirka 50 kr/MWh eller lägre. Då behövs upp till 25 år för att nå lönsamhet, säger Joakim Nilsson.

Göteborgsexemplet blev gynnsammast, eftersom lagret där laddades med värme från avfallsförbränning, vilket ersatte fossil uppvärmning på vintern. I Stockholmsexemplet laddades lagret i större utsträckning med värme från värmepumpar vilket ger färre miljövinster.

Urberg och spillvärme
– I ett område som har fjärrvärme utan tillgång till industriell spillvärme eller spillvärme från kraftvärmeverk har fjärrvärmelagring inte samma goda effekter, säger Joakim Nilsson.

En annan faktor som spelar stor roll är markförhållanden.

– Urberg passar bra för borrhålslager, men sedimientära berggrunder lämpar sig mindre väl, säger Joakim Nilsson.

Beräkningsmodell
Devcco och Rise har nu tagit fram en beräkningsmodell i excel som kan användas av fastighetsägare och energileverantörer som vill undersöka om det här fungerar för dem.

– Det är bara att ladda ner och räkna efter om det här passar, säger Joakim Nilsson.

Martina Nyhlin
redaktionen@forvaltarforum.se

 

Miljövänlig fjärrvärme

  • Förnybara fjärrvärmekällor kan vara solvärme, pellets eller fliseldning.
  • Spillvärme eller överskottsvärme är inte alltid förnybar, men miljövänlig på så sätt att det är bra att ta tillvara den.
  • Kraftvärmeverk tillverkar både el och värme. Under sommarhalvåret sänker man ofta kapaciteten eftersom man inte kan ta hand om värmen. Lagringsmöjligheter av fjärrvärme skulle kunna göra att man kan köra på högre kapacitet året om, vilket ger miljömässiga och ekonomiska fördelar.

 

Fördelar och nackdelar med fjärrvärmelagring

+ Bättre utnyttjande av befintliga fjärrvärmeanläggningar, bättre utnyttjande av överskottsvärme, mindre utsläpp av CO2.
+ Få och enkla komponenter som har mycket lågt behov av underhåll. Alltså billigt och enkelt att förvalta.

– Lämpar sig inte överallt, lönsamhet starkt beroende av ortens fjärrvärmemix.

 

”Säsongslagring av fjärrvärme”

RISE består av Innventia, SP och Swedish ICT som har gått samman.

Devcco erbjuder tjänster inom fjärrvärme och fjärrkyla i Sverige.

Projektet Fastighetsnära säsongslagring av fjärrvärme finansierades av Energiforsk och forskningsprogrammet Fjärrsyn och avslutades i december 2016.

I referensgruppen ingick Energiföretagen, Skanska, Akademiska hus, Göteborg Energi, Tekniska Verken i Linköping, Eon samt Umeå Energi.

Här hittar du beräkningsmodellen som togs fram

 

 

 

 

 

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega