Partnertext från Kiona

Få bättre kontroll på oförutsägbara energipriser

Joakim Nilén, Product- and Concept Manager på Kiona.

Förra året sände elpriset chockvågor genom branschen, och fjärrvärmepriserna har sedan ökat med upp mot 20%. Utsikterna för 2024 kan vara osäkra, och därmed oroande, men det finns hopp – och sätt att få bättre kontroll över din energianvändning.

Fastighetsägare och förvaltare står inför en akut utmaning – hur de effektivt ska hantera och minska sin energianvändning i ett läge med stigande priser. Med fjärrvärmepriser som når rekordnivåer och prognoser om kraftiga ökningar av energipriserna måste fastighetsägare ligga steget före.

– Energioptimering av byggnader har länge handlat om att agera ansvarsfullt och minska klimatpåverkan, men nu handlar det också om att använda den tekniska utrustningen ännu smartare för att sänka de höga kostnaderna, säger Joakim Nilén, produktägare på Kiona.

Kiona har för närvarande över 55 000 fastigheter anslutna till sina programvarulösningar.

– Vi tror att om vi använder den data som alla våra kunder har via våra och andra system, och dessutom inför spotpriser, blir det möjligt att snabbt skapa smarta lösningar som effektivt minskar energianvändningen, och sänker deras kostnader på kort sikt.

Arbeta smartare – använd energi när priserna är låga
Nilén ligger bakom en funktion som innebär att man nu även kan styra uppvärmningen av en fastighet baserat på spotprisdata i SCADA-systemet, Web Port (timvärden för 24 timmar framåt).

Funktionen är tillgänglig för alla kunder och partners som har ett pågående abonnemang i någon av Kionas produkter, där man nu alltså också kan få tillgång till spotprisdata från Nord Pool, den officiella elhandelsbörsen för 16 europeiska länder.

Med denna funktion kan fastighetsägare fatta välgrundade beslut om sin energianvändning och utnyttja spotpriser i realtid för att optimera till exempel sina värmesystem. Det gör det också möjligt för fastighetsautomationsföretag, som samarbetar med Kiona, att lägga till innovativa lösningar på verkliga problem för sina kunder.

– Vi insåg det akuta behovet för fastighetsägare att proaktivt hantera sin energiförbrukning i ett läge med stigande energikostnader. Genom att använda spotprisdata ger vår funktion dem möjlighet att fatta smartare beslut.

Spotpriser som komponent redo att användas i Blockly – ett av de programmeringsspråk som finns tillgängliga i Web Port. Skripten genereras genom att sätta ihop pusselbitar (drag and drop), där varje bit representerar logik eller större funktionalitet.

Sköter sig själv
Spotprisfunktionen i Web Port kan också användas i kombination med inomhusklimat och väderdata för att avgöra om en värmepump ska köras automatiskt, stå stilla på grund av för höga elkostnader eller ändå aktiveras på grund av för låg inomhustemperatur. Därefter kan man se hur mycket det kostar att köra värmepumpen eller om det lönar sig att i stället använda fjärrvärme under en period.

– Lösningen sköter sig själv och är en del av programvaran. Den kan också anpassas för mer avancerad styrning om så önskas. Det skulle också vara möjligt att skicka ett larm om elkostnaden stiger över en viss nivå, förklarar han.

Bättre datainsamling och analys
Niléns funktion är bara en pusselbit – den bredare Kiona-plattformen erbjuder kontinuerligt stöd för fastighetsägare att hantera sin energiförbrukning och sina kostnader.

– Den senaste tidens stigande energipriser innebär att kunderna är mer intresserade av att investera i lösningar för att förbättra energieffektiviteten och förvaltningen av sina byggnader. För att uppnå detta är mer transparens och enklare tillgång till data en förutsättning, säger Joakim Nilén och avslutar:

– Som tur är börjar vi nu se en ökad användning av standardlösningar, trådlös teknik och öppna system. Det kommer definitivt att gynna både servicepartners och slutkunder på lång sikt, inte bara nu när energipriserna är höga.

Vill du veta mer om Web Port? Se fler funktioner och testa demoversionen.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega