Partnertext från Kiona

Kionas Proptech-resa: Att uppfylla vår vision från 2021 till idag

T.v. Joacim Hindersson (höger) välkomnar en av våra finska partners, Hämeen Kiinteistöautomaatio Oy (HKA), numera Bravida Finland, i samband med tillkännagivandet av deras nya Web Port-certifiering. T.h. Kiona på resa i Europa.

2021 startades Kiona med en vision – att revolutionera den europeiska fastighetsbranschen. Med öppenhet, flexibilitet och oberoende som ledord har vi förändrat landskapet och satt nya standarder strävan att skapa Europas ledande proptechplattform.

Vår resa började med att fyra team av experter inom olika områden inom proptech gick samman med en gemensam vision. Idag spänner vår verksamhet över många olika avdelningar, inklusive administration, utveckling, marknadsföring, drift, support, produktinnovation och försäljning. Tillsammans är vi över 150 anställda i 7 länder.

Öppet, flexibelt, oberoende
Redan från starten var ledorden rörande våra produkter att de skall kännetecknas av öppenhet, flexibilitet och oberoende, vilket gör det möjligt att anpassa dem efter specifika behov. Plattformen skulle möjliggöra sömlös integration med andra tekniska system oavsett varumärke, leverantör eller ålder på utrustning. På så sätt skulle man undvika leverantörsinlåsning och ge möjligheten att utnyttja redan gjorda investeringar i byggnadsteknisk utrustning och samtidigt ge lösningsbyggare full valfrihet när de tar fram de bästa lösningarna.

I maj 2021 sade vår CPO Jon Åkerström, i samband med förvärvet av Moldeo, företaget bakom Web Port:
– Vi bygger en plattform som gör det möjligt för företag att arbeta friare med den teknik som man föredrar. Systemleverantörer skapar redan integrationer mellan varandra och i stället för att låsa kunder till en enda lösning vill vi vara öppna för samarbeten inom, och mellan olika sektorer, Jon Åkerström, 10 maj, 2021.

På den vägen har vi fortsatt, och vi är stolta över att kunna säga att mantrat öppet, flexibelt och oberoende är något som vi har hamrat in i nästan alla kundmöten, träffar, presentationer och diskussioner. Detta visar sig också i de projekt som vi genomfört där vi i dag via våra partners kopplar samman många av branschens olika tekniska plattformar utifrån slutkundens nuläge och önskemål.

– Det har näst intill blivit en branschstandard kring hur man ser på nyttjandet av tekniska system och plattformar, och gensvaret från marknaden har varit enormt med otaliga nya projekt som formats med integrationer runt specifika kundbehov. Dessa projekt har drivits på av en tydlig efterfrågan från partners och slutkunder kring hur man vill arbeta i sina tekniska miljöer. Tiden med leverantörer som låser in kunder i system från en enda leverantör är verkligen förbi, säger Viktor Vitell, CMO på Kiona.

Läs mer här: Din inkörsport till frihet och flexibilitet

Partnerskap för en bättre framtid
Att leverera lättanvända lösningar som är enkla att köpa kräver lagarbete, och vi samarbetar för att minska utsläppen och skapa en bättre framtid genom att göra byggnader till en del av lösningen. Vi är stolta över att ha duktiga partners som delar vår vision och dagligen bidrar till en hållbar utveckling.
Vårt partnerprogram, som för närvarande har över 200 partners, fortsätter att utvecklas och erbjuder fler fördelar och mer stöd. Vi tror på omfattande utbildning för våra partners, för att säkerställa en säker och effektiv installation av våra system.

Vägen framåt mot skapadet av Europas bästa proptechplattform
2021 uppstod det nya varumärket Kiona som ett resultat av sammanslagningen av väletablerade lösningar – Edge, Energinet, Web Port och IWMAC. År 2023 blev Carel majoritetsägare, vilket långsiktigt kommer stärka vårt företag och stötta vår befintliga strategi.

Vår programvara har kontinuerligt utvecklats, med fokus på användbarhet och standardisering.

– Jag förväntar mig ett ökat fokus på förenklad installation och snabbare färdigställande, mer användning av standardlösningar, trådlös teknik och öppna system. Vi tror att detta är vad branschen behöver när byggnader blir mer komplexa, Trond-Øystein Bjørnnes, VD på Kiona.

Läs mer om detta: Driftövervakning – på rätt plats vid rätt tidpunkt

Vidgade vyer
Vårt partnernätverk, som tidigare var begränsat till de minsta hörnen i norra Skandinavien, sträcker sig nu till de varma och soliga delarna av södra Europa. Mottot med öppna, flexibla och oberoende lösningar har börjat forma branschstandarden, ett avgörande steg mot att uppnå vårt mål att eliminera onödig energianvändning och CO2-utsläpp i byggnader oavsett om det handlar om bostäder, kommersiella fastigheter, retail, industri eller butik.

I vår strävan att erbjuda större sinnesro och kontroll fortsätter Kiona att ansluta byggnader och främja en arbetsmiljö som gynnar både våra partners och slutkunder. Tillsammans strävar vi efter en hållbar framtid, en optimerad byggnad i taget.

Och en sak är säker, Kiona plattform kommer fortsätta vara öppen, flexibel och oberoende. Tillsammans med våra partners.

God Jul & Gott Nytt År, önskar alla vi på Kiona

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega