Partnertext från Kiona

Kiona integrerar AI till ert befintliga SCADA-system

I fastighetsbranschen talas om vikten av öppna system, inte minst inom SCADA-plattformar. Kiona har framgångsrikt integrerat sitt eget SCADA-system Web Port i flera projekt och jobbar nu med denna öppenhet – helt oberoende av egna och andras system.

Företaget integrerar nu sina AI-lösningar med flera befintliga styrsystem som Citect, Arrigo och EcoStruxure för att få AI-styrningen på toppen, och dessutom pågår ett första projekt kring SCADA-platformen Desigo.

I över två decennier har Kiona kopplat samman människor och system. Idag är cirka 60 000 byggnader i Skandinavien och norra Europa anslutna till någon av företagets olika plattformar Edge, Energinet, IWMAC eller Web Port.

De lösningar och system som du integrerar i dina byggnader ska fungera som du vill ha dem, oavsett leverantör. Därför är Kiona öppna för att integrera både gammalt och nytt, och inte bara deras egna lösningar utan även till sina ”konkurrenters”. Och det har gett resultat.

Web Port + Edge: den perfekta kombinationen
Under de senaste två åren har Kiona framgångsrikt levererat AI-styrning från Edge via Web Port SCADA med mycket goda resultat. Flertalet referenser visar hur effektivt det är att ansluta befintlig hårdvara och SCADA-system för byggnader till Edge och hur du på så vis kan få ut mer av din ursprungliga investering.

Andreas Engström, PiteBo

Det allmännyttiga bostadsbolaget PiteBo har till exempel arbetat med AI-styrning och digitalisering av sin fastighetsportfölj sedan 2021. De började implementera SCADA-systemet Web Port för att få en överblick över sina fastigheter, hitta fel och genomföra förbättringar.
När Web Port var på plats var det enkelt att införa AI-styrning från Edge helt mjukvarumässigt.

– Vi vill naturligtvis göra smarta investeringar och åtgärder som är rätt för oss. Ett exempel på detta är när vi introducerade AI. Det är en ren mjukvarumässig integration som bygger på vår befintliga teknik och hårdvara och ger funktionalitet för att förlänga livslängden på det vi redan har investerat i, säger Andreas Engström, Fastighetschef på PiteBo.

Integrera befintligt system med ny tjänst
När det gäller digitalisering och implementation av tekniska fastighetssystem har Tibrobyggen, ett allmännyttigt bostadsbolag i Tibro, genomfört ett stort omtag där man kopplat samman sitt befintliga övergripande system (SCADA) med Kionas AI-tjänst Edge.

Jesper Sjöholm, Tibrobyggen

Projektet, som inneburit ett samarbete mellan Kiona, Tibrobyggen och integrationspartnern Systeminstallation i Varberg AB(SI), har kretsat kring att integrera Tibrobyggens befintliga SCADA-plattform Arrigo med AI från Kionas plattform Edge. Den första integrationen av sitt slag.

– Det var det viktigt att använda de system vi redan har och integrera dem, snarare än att byta ut, och köpa något nytt. Det kravet har vi tagit med oss in i diskussionerna med Kiona och vår integrationspartner SI, vilket togs emot väldigt positivt, säger Jesper Sjöholm, Teknik- och energiingenjör på Tibrobyggen.

Läs om hur Kiona integrerade med Arrigo hos Tibrobyggen

Använd andra lösningar
Även om kombinationen Edge + Web Port eller IWMAC + Energinet är ett naturligt val, är det inga problem att integrera lösningar från andra leverantörer. Genom att bejaka olika SCADA-plattformar och system uppmuntrar Kiona människor att välja den lösning som bäst passar deras behov.

Idag har man kunder som använder Kionas lösningar ovanpå befintliga styrsystem som Citect, Arrigo, EcoStruxure, Aveva och många fler. Företaget driver för närvarande även projekt med Siemens SCADA-plattform Desigo.

Kiona + Rosengård
Hos Rosengård Fastighets AB implementerades AI-styrning från Edge direkt på hela fastighetsbeståndet om cirka 140.000 m². Detta är möjligt genom programvaruintegrationer med flera partners, inklusive SCADA-systemet Web Port, som redan var installerat i cirka 30 byggnader.

Jens Ringö, Rosengård Fastighets AB

– Vi ville lägga till någon form av smart energihantering i vår portfölj. När Kiona presenterade en sådan lösning, som möjliggjordes genom integration till Web Port och integrationer till våra andra tekniska system, tyckte vi att det var intressant att undersöka. Och sedan gick det snabbt. Att vara igång snabbt känns positivt. Jens Ringö, Fastighetschef på Rosengård Fastighets AB.

Kiona + Ömangruppen
Ömangruppen, en av Kionas certifierade partners, använder Web Port och Energinet för att sänka sina kunders driftskostnader. Eftersom Web Port kan ”prata” många olika språk har den flera färdiga drivrutiner som kan anslutas till befintliga styrsystem.

Se hur detta förbättrar Ömangruppens vardag

Har du ett annat system i din byggnad?
Kiona är alltid på jakt efter nya plattformar som kan integreras. Har du ett specifikt system i åtanke? Kontakta försäljningsavdelningen så hjälper man dig att ta reda på vad som är det bästa sättet att göra det på.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega