Partnertext från Gavagai

Förbättra kundresan med Generativ AI

Sedan ChatGPT lanserades har många testat tjänsten och fått upp ögonen för möjligheterna med generativ AI. Vi på Gavagai använder detta AI för att analysera kundresan hos bostadsbolag – det gör kundnöjdhetsarbetet mer effektivt, transparent och konsekvent.

Genom att integrera vårt verktyg för textanalys, Gavagai Explorer, med GPT har vi tagit fram en lösning som inte bara identifierar vad kunderna talar om i kundresan (det vill säga vilka ämnen som berörs) och hur ämnena omnämns (positivt, negativt eller neutralt), utan också varför kunderna pratar om ämnena på ett visst sätt.

Exempel på en automatiskt genererad insikt från Gavagai Explorer kan se ut så här: 21% av hyresgästerna som uttrycker sig negativt om tvättstugan i den senaste boendeenkäten gör det med hänvisning till att bokningssystemet krånglat, varit otillgängligt eller svårt att använda. Jämfört med förra enkäten är det en minskning med 12 procentenheter.Insikt om vad, hur och varför i kombination med affärs- och domänkunskap ger användaren av Gavagai Explorer förmågan att snabbt, enkelt och effektivt identifiera problemområden och prioritera insatserna rätt.

Gavagai Explorer kombinerar många års erfarenhet av maskininlärning och automatisk språkprocessning (NLP) med nya generativa AI-modeller för att identifiera orsaker till varför hyresgästerna har uttryckt sig positivt eller negativt med avseende på ett ämne.

Full transparens
Gavagai Explorer har en unik implementation som möjliggör full transparens och spårbarhet när vi tar reda på varför kunderna uttryckt sig på ett visst sätt. En användare kan alltid gå till källan för att bekräfta insikterna hen har fått via systemet. I samband med detta tas också summeringar fram, dels per ämne, dels per touchpoint i kundresan. Gavagai Explorer kan analysera upp till flera hundra tusen texter åt gången och dessutom för flera olika språk.

Den färdiga analysen presenteras i en interaktiv dashboard som en del av en kundresa tillsammans med relevanta KPI:er som indikerar status för respektive touchpoint (till exempel Inflytt, Utemiljön, Grannar, Kundtjänst och Tvättstuga).

Om Gavagai Explorer
Gavagai Explorer är en AI-baserad tjänst vars syfte är att hjälpa användarna att snabbt och enkelt förstå och utvinna insikter från stora mängder textdata. Gavagai Explorer hjälper företag att effektivt analysera enkätsvar (till exempel boendeenkäter, NPS- och CSAT-undersökningar), supportärenden, publika recensioner av produkter och tjänster, samt social data (till exempel Twitter/X, Facebook).

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega