”Vi vill vara katalysator för innovationer, med ny AI-teknik”

… Erik Engberg, Försäljningschef på Gavagai

Varför blir ni partner med Förvaltarforum?
– Vi ville ingå partnerskap med Förvaltarforum av flera olika skäl. Ett är att vi upplever att Förvaltarforum är en central mötesplats för professionella personer inom fastighetsförvaltning och fastighetsdrift vilket är en klart intressant målgrupp för oss på Gavagai.

– Ett annat viktigt skäl är att vi, genom partnerskapet, får tillgång till detta omfattande nätverk vilket ger oss möjlighet att bredda vårt egna nätverk och samtidigt bygga långsiktiga affärsrelationer.

Vad hoppas ni få ut av partnerskapet?
– Genom partnerskapet hoppas vi stärka vår närvaro och vårt varumärke inom branschen. Vi hoppas så klart också på att många fastighets- och bostadsbolag kommer att dra nytta av den AI-baserade textanalystjänst vi erbjuder. Vårt analysverktyg gör att kunden bättre kan förstå hyresgästernas behov samt få tillgång till konkreta uppslag för hur de kan agera på dessa viktiga insikter.

– Förvaltarforum är dessutom ett nätverk bestående av framstående experter inom sitt område och genom dem tror vi att vi kommer få en ännu djupare insikt i och förståelse för de trender, utmaningar och möjligheter som branschen ställs inför.

På vilket sätt kan fastighetsägare/förvaltare ha användning av era tjänster?
– Vi vet hur viktigt det är för bostads- och fastighetsbolagen att öka hyresgästernas inflytande och att på djupet förstå vad de tycker, tänker och känner om viktiga ämnesområden såsom boendet, boendemiljön, tryggheten med mera. Det är ju bara genom den kunskapen som bolagen har möjlighet att vidta rätt typ av åtgärder i syfte att till exempel öka kundnöjdheten.

– Vår AI-baserade textanalystjänst innebär alltså att bolagen kan fatta mer informerade och kunddrivna beslut och samtidigt uppnå kostnadseffektivitet. Genom att analysera vad hyresgästerna pratar om i till exempel enkätsvar och deras åsikter, tankar och känslor om viktiga ämnesområden kommer bolagen få värdefulla kundinsikter och konkreta åtgärdsförslag vilka kommer direkt från hyresgästerna.

Vad är det mest spännande som händer hos er just nu?
– Hos oss pågår det just nu mycket intressant, och en av de mest spännande är införandet av generativ AI-teknik i vårt textanalysverktyg. Denna teknik är verkligen banbrytande och kommer att möjliggöra ännu mer exakta kundinsikter och förslag till förbättringar med bara ett enkelt knapptryck.

Vilka är era största utmaningar?
– Vår främsta utmaning just nu är den otroligt snabba utvecklingen som sker inom AI-området. Vi har massor av idéer och uppslag kring hur denna teknik kan gynna våra kunder, men med begränsade resurser kan vi inte göra allt samtidigt utan tvingas hela tiden prioritera. Det är många gånger en svår balansgång, men jag tycker nog ändå att vi gör det ganska bra, givet förutsättningarna.

Hur hoppas ni ha utvecklats om fem år?
– Inom fem år hoppas vi att, tillsammans med våra kunder i branschen, ha varit med och revolutionerat hur branschen arbetar med kundinsikter. Vår ambition är att vara en katalysator för innovation och förändring genom användning av spännande teknik kombinerat med djup kunskap om hur den kan användas för att göra skillnad på riktigt.

– Vi hoppas också att vi har vuxit ytterligare under den här perioden och därmed utökat vår resursbas. Genom fler kompetenta medarbetare kommer vi kunna dra ännu bättre nytta av det AI-tekniken har att erbjuda och sammantaget kommer det att leda till än mer sofistikerade lösningar och ett ännu högre mervärde för våra kunder och partners.

Av: Marit Engstedt
marit.engstedt@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega