Partnertext från Gavagai

Förbättra hyresgästernas kundnöjdhet med hjälp av AI


Genom AI-teknik och analys kan man på djupet förstå vad hyresgästerna tycker om viktiga ämnen i kundundersökningar. Tack vare AI identifieras insikter och konkreta förslag till åtgärder. Resultatet blir både ökad kundnöjdhet och minskade kostnader.

Fastighets- och bostadsbolag har nu möjlighet att dra full nytta av generativ och prediktiv artificiell intelligens i arbetet med att bättre förstå och agera på hyresgästernas feedback. Generativ AI är en typ av artificiell intelligens som kan skapa ny data baserat på tidigare data, till exempel förslag till åtgärder medan prediktiv AI kan förutsäga framtida händelser eller beteenden baserat på tidigare data genom avancerade algoritmer och så kallad maskininlärning.

Att analysera hyresgästernas textsvar, vilka till exempel kommer från kundundersökningar, supportärenden eller andra kanaler, är både dyrt och komplicerat. Tack vare generativ och prediktiv AI blir arbetet nu betydligt enklare och dessutom mer kostnadseffektivt.

AI ger komplett analys
Vi på Gavagai är specialister inom området och genom vårt analysverktyg Explorer hjälper vi fastighets- och bostadsbolag att på djupet förstå vad hyresgästerna pratar om, vad de anser är viktigast för dem och hur de tycker, tänker och känner om sitt boende, boendemiljö, service, trygghet och andra viktiga ämnesområden de valt att lyfta fram.

Genom AI-tekniken erhåller ni en komplett analys samt konkreta åtgärdsförslag, vilka alltså kommer direkt från era hyresgäster. Dessa insikter utgör ett mycket användbart underlag för er när ni ska prioritera vilka insatser och åtgärder som bör genomföras för att få ännu nöjdare kunder.

Främsta fördelarna
Nedan lyfter vi fram några av de främsta fördelarna med att börja jobba med verktyg för generativ och prediktiv AI.

 • Snabbhet och effektivitet
  Tack vare modern AI-teknik ges möjlighet att analysera stora volymer av hyresgästfeedback (textsvar) snabbt och effektivt. Det här medför att ni får en god förståelse för vad era hyresgäster tycker, tänker och känner så att ni därmed kan förbättra hyresgästernas totala kundupplevelse.

 • Dataanalys
  AI-tekniken gör det möjligt att analysera hyresgästfeedback på ett mer detaljerat och nyanserat sätt. AI:n kan till exempel identifiera mönster och trender i textsvaren som inte är omedelbart uppenbara för mänskliga analytiker. Den typen av analys kan till exempel ge värdefulla insikter om styrkor och svagheter i en fastighet och därmed ge vägledning till vilka insatser som bör vidtas för att förbättra den totala kundupplevelsen.

 • Beslutsunderlag på flera nivåer
  Tack vare tekniken kan vi ta fram insikter och konkreta åtgärdsförslag för flera olika intressenter inom bolaget. Det kan till exempel handla om ledningsgruppen, kommunikatörer, förvaltningschefen eller förvaltarteamet. Alla framtagna insikter och åtgärdsförslag baseras på feedback som kommer direkt från era hyresgäster vilket gör det extra kraftfullt.

 • Prediktiv analys
  AI kan också hjälpa till att förutsäga framtida trender och beteenden hos hyresgästerna. Genom att löpande analysera feedback och även annan relevant data kan AI:n göra förutsägelser om framtida trender och föreslå sätt för bolagen att anpassa sig till förändrade behov.

Sammanfattning
AI-tekniken medför att ni kan fatta mer informerade beslut och samtidigt uppnå kostnadseffektivitet. Genom att analysera vad hyresgästerna pratar om och deras åsikter, tankar och känslor om viktiga ämnesområden kommer ni få värdefulla insikter och åtgärdsförslag som är anpassade efter era hyresgästers behov.

Tekniken kan dessutom identifiera trender och beteendeförändringar som sammantaget kommer göra det betydligt enklare för er att förstå vad som faktiskt driver kundnöjdhet. Med konkreta och målinriktade insikter och åtgärdsförslag, baserade på vad era hyresgäster faktiskt pratar om, ökar sannolikheten också markant för att vidtagna åtgärder verkligen ger avsedd effekt.

Resultatet är inte bara en ökad kundnöjdhet utan också minskade kostnader tack vare att rätt åtgärder identifierats.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega