Victoriahem: Mammorna kan få våra bostadsområden att lyfta

Mamma United erbjuder ett utbildningsprogram om hur det svenska samhället fungerar, till mammor i utsatta områden. Genom att kroka arm med fastighetsbolag som Victoriahem kan de lyfta både kvinnornas självkänsla och områdena bort från polisens listor.

Imran Raza, Victoriahem

– Genom att satsa på mammorna – hjälper vi våra hyresgäster att komma ut från det utanförskap de befinner sig i – så att de i framtiden kan bidra till samhällsutvecklingen, säger Imran Raza, områdeschef på Victoriahem om fastighetsbolagets samarbete med Mamma United.

Han menar att om föräldrar tar större ansvar och vet sina rättigheter och skyldigheter då kan de uppfostra sina barn bättre. Det gör att barnen gör bra ifrån sig i skolan. Det blir färre brott och mindre skadegörelse i bostadsområdet, vilket i sin tur leder till att det kan lyftas bort från polisens lista. Den positiva utvecklingen av bostadsområdet ökar dessutom fastighetsvärdet i längden.

– Så, det är ju win-win för alla, summerar Imran Raza.

Stärka kvinnors egenmakt

Anja Nordenfelt, Mamma United

Mamma United är en ideell organisation som startades 2020 av Anja Nordenfelt. Hon såg att det fanns ett stort behov av att stärka kvinnors egenmakt för att kunna påverka den egna livssituationen, framför allt i socioekonomiskt utsatta områden. Genom att utbilda kvinnorna kan man ge dem rätt förutsättningar till ett bättre och mer hälsosamt liv, vilket spiller över på hennes barn.

– Vi erbjuder kvinnor att kostnadsfritt få delta i vår verksamhet under 3 månader. Man träffas en dag i veckan och vid varje tillfälle bjuder vi in olika experter från samhället och myndigheter inom områden som kvinnorna ofta saknar kunskap om – och kanske även saknar tillit till. Mamma United fungerar som en brygga mellan de deltagande kvinnorna och samhället.

De olika specialisterna är:

Barnmorskan som pratar om kvinnokroppen. En uppskattad föreläsning där kvinnor får reda på vikten av att gå på mammografi, om graviditet, könsstympning, sexualitet och om möjligheten att kunna skydda sig mot oönskad graviditet.

Läkaren som berättar om fysisk och psykisk hälsa och ohälsa och hur man kan förebygga att bli sjuk genom att äta rätt, röra på sig och att inte stressa för mycket.

Dietisten som pratar om matens betydelse för hälsan.

Polisen som informerar om barn och kriminalitet och vad man som föräldrar kan göra för att motverka att barn hamnar i kriminella miljöer eller i kriminella kretsar. Vad mammorna ska vara uppmärksam på och hur de kan agera om de är oroliga för sitt barn.

Föreningslivet som pratar om hur viktigt det är att träna och hur viktigt det är att barn hittar till en meningsfull fritid. Dessutom tar man upp vad det innebär för föräldern att ha ett barn i en förening och vilka krav som föreningar ställer på föräldrarna.

Kvinnojouren som pratar om våld i nära relationer. Anja Nordenfelt berättar att det ofta är en jobbig föreläsning. Informationen handlar inte bara om fysiskt våld utan även om sådant om kvinnorna inte uppmärksammat själva, som ekonomiskt våld. Det kan handla om att inte ha rätt till egna pengar eller eget konto. Det är en väldigt viktig föreläsning påpekar Anja Nordenfelt.

En föreläsare som berättar om arbetsmarknaden och hur kvinnorna kan närma sig en sysselsättning.

En föreläsare som pratar om ekonomi och sparande. Ofta är det ett samarbetande fastighetsbolag som håller i föreläsningen och som berättar om varför är det viktigt att betala hyran, anstånd med hyran, om andrahandsuthyrning och konsekvenserna av om det inte sköts på ett bra sätt, med mera.

Socialtjänsten som berättar om vilka insatser de kan hjälpa mammorna och familjerna med. Anja Nordenfelt säger att många av kvinnorna har låg tillit till socialtjänster och kan även vara rädda för dem. Föreläsningen är ett sätt att nå ut till kvinnorna och försöka slå hål på myterna som figurerar kring socialtjänsten.

En av de deltagande kvinna kommenterade den föreläsningen så här:
– Jag har lärt mig mer om socialtjänsten på två timmar än vad jag har lärt mig om dem under alla mina år i Sverige!

Anja Nordenfelt säger att det är mycket viktigt att kvinnorna får rätt information. De deltagande kvinnorna blir budbärare med sin nyanskaffade information och sprider den till sina väninnor, familjer och släktingar.

Samarbetar med bostadsbolag
För att lyckas nå ut och hitta kvinnor som vill delta samarbetar Mamma United med fastighetsbolag som Victoriahem, Stena Fastigheter och kommunala bolag som har fastigheter i utsatta områden.

– Vi sätter stort värde på att samarbeta med dem. Det finns inte heller någon konkurrens mellan fastighetsbolag när de kan gör sociala insatser ihop. Om man krokar arm blir vi bara fler som får dela på vinsterna, säger Anja Nordenfelt.

Lyckad satsning – satsar igen
Victoriahem började samarbeta med Mamma United 2022. Det gav ett lyckat resultat och därför satsar de även i år, bland annat i området Ronna i Södertälje.

– Vi har specifikt valt områden där vi upplever att det finns större behov att kvinnor och mammor förstår sina rättigheter och skyldigheter och kan förstå det svenska systemet och veta var de kan söka hjälp om de behöver den, säger Imran Raza på Victoriahem.

Så hittar de deltagare
Samarbetet innebär ett avtal där bostadsbolaget bidrar med 130 000 kronor, lokaler där man kan ha mötena samt att hjälpa till med aviseringar för att nå ut till kvinnorna och hitta deltagare.

– När vi haft våra områdesdagar, då vi grillar och har olika aktiviteter, har vi bjudit in Mamma United som kan fånga kvinnorna och berätta om sin verksamhet. Dessutom informerar vi om dem på vår portal – Mina sidor – och sätter upp anslag i porten och i tvättstugorna. Vår policy är att skriva på svenska men när vi har våra områdesdagar är vi flera inom förvaltningen som kan olika språk och kan berätta och förklara, säger Imran Raza.

Långsiktig satsning
Han har hört att mammorna uppskattar föreläsningarna, att de har lärt sig mycket och sedan rekommenderar det till andra mammor. En sidoeffekt är också att de har vidgat sitt kontaktnät, skaffat nya vänner och gör nu aktiviteter utanför föreläsningarna. Deras utanförskap har minskat.

Samtidigt säger Imran Raza att detta är en långsiktig satsning, ingen quick fix. Fler fastighetsägare borde satsa på kvinnorna och samarbeta med en förening som Mamma United för att bidra till ett fungerande fältarbete.

Bredda insatserna
Anja Nordenfelt berättar att Mamma United mäter effekten av sin verksamhet tillsammans med Skandia – Idéer för livet där man har tagit fram observationsverktyg för att kunna se kvinnornas förflyttning över tid. Redan har flera av de kvinnor som varit deltagare blivit så kallade koordinatorer och börjat arbeta för Mamma United.

Fördelarna för kvinnorna är uppenbara och Anja Nordenfelt uppmanar fastighetsägare att bredda sina sociala initiativ och inte bara arrangera ”nattfotboll för pojkar”.

– Sprid era satsningar och gör insatser för olika målgrupper i det egna bostadsområdet. Ni stärker inte bara ert varumärke utan också ert fastighetsvärde.

Text: Marit Engstedt
marit.engstedt@forvaltarforum.se

Mamma United

Här kan du läsa mer om Mamma Uniteds arbete och vilka fastighetsbolag de samarbetar med.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega