Svenska fastighetsbolag går samman för energibesparing

För att inspirera och uppmuntra fler till att spara energi går fastighetsbolagen Castellum, Catena, Corem, Mileway, Logicenters och SLP samman i en gemensam energisparkampanj inför vintern.

Mot bakgrund av vinterns energisituation är insatser för minskad energianvändning särskilt angelägna. Det här fick fastighetsbolagen Castellum, Catena, Corem, Mileway, Logicenters och SLP att gemensamt initiera en energisparkampanj under hashtagen #HusFörHus.

Målet med kampanjen är att bidra till minskad energianvändning genom att samverka, dela kunskap och inspirera så många som möjligt till att göra vad de kan för att spara energi.

Genom hashtagen #HusFörHus går kampanjen att följa i sociala medier. De initiativtagande bolagen välkomnar fler fastighetsbolag såväl som kunder och samarbetspartners att delta i kampanjen.

Vad gör Castellum för att hålla nere energianvändning?
Castellum har ett mål att minska energianvändningen med 22 procent (jämfört 2015) senast 2025. Man moderniserar och optimerar fastigheterna och dess energisystem genom att investera i ventilation, värme och kylsystem. Styrning och övervakning av dessa system är en viktig del i att snabbt och effektivt kunna ändra eller justera efter de behov, väder eller andra förutsättningar som finns för att minska energianvändning och klimatbelastningen.

Kommer Castellum att sänka värmen i kontorslokalerna?
Bolaget söker kontakt med sina hyresgäster för att kunna optimera utifrån användning och behov. Man vill få en insikt i om, när och hur bolaget kan sänka temperatur och ventilation när lokalerna inte används.

Man önskar, tillsammans med den aktuella verksamheten, gå igenom hur lokalerna används. Kanske kan man minska ner temperaturen tidigare än klockan 20? Kanske behöver inte ventilationen gå igång automatiskt när vaktbolaget ronderar på natten? Kanske har hyresgästen en väl hög innetemperatur som kan sänkas en grad? En grads temperaturminskning kan ge cirka 5 procent energibesparing, konstaterar Castellum på sin hemsida.

Läs mer om hur Castellum hanterar vinterns energiutmaningar här.

Källa: Castellum

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega