Stärk konkurrenskraften – fokusera på hållbarhet!


Bostadsbolagens hållbarhetsarbete behöver på allvar genomsyra hela verksamheterna för att få kraft. Den som fortfarande tror att det räcker med enstaka insatser tappar konkurrenskraft.

Arbetet för en hållbar verksamhet engagerar bostadsbolagen i Sverige och har gjort så i flera år. Nu, februari 2023 är det bara några år kvar till 2030 – året för FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030. Det är hög tid att växla upp arbetet. Det behövs ännu mer systematik, samordning och strävan. Kapaciteten för det finns i många av landets bostadsbolag, både allmännyttiga och privata. Men tar vi det till oss på djupet?

Det bolag som låter sin affärsplan ha ett hållbarhetsfokus – på riktigt! – och aktivt låter hållbarhetsarbetet genomsyra bolagets verksamhet i dess många delar, har en konkurrensfördel. Jag och flera med mig, brukar säga att den hållbara affären är den enda affären i framtiden. Men jag vill tillägga: Framtiden är redan här.

För att göra en liknelse: Få är idag intresserad av att köpa giftiga bananer. Så varför skulle hyresgäster, ägare, samarbetspartners och investerare vara intresserade av ett bostadsbolag som inte arbetar hållbart, som inte bidrar till att skona jordens resurser och som inte bryr sig om hyresgästernas trygghet och livsdrömmar?

Ett exempel från Botkyrkabyggen
På Botkyrkabyggen har vi kommit en bit på vägen att kombinera olika hållbarhetsdimensioner i vår verksamhet. Ett exempel är stamrenoveringarna av våra nära 8 500 miljonprogramslägenheter där vi kombinerar miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

  • Vi sparar material som fungerar, slänger till exempel inte ut kök i kärnvirke – det är bra för miljön.
  • Vi håller nere hyresjusteringarna efter renovering – ett socialt val för att värna om våra hyresgäster.
  • Vi effektiviserar processen, gör återhållsamma insatser och höjer hyran lite – ett ekonomiskt val för bolaget som ger oss avkastning i projekten, bevarar utvecklingspotential och attraktivitet i fastigheterna och undviker vakanser när marknaden förändras.

Social och ekonomisk hållbarhet kombineras
Ett annat exempel är vår jämställdhetssatsning Qvinna i Botkyrka där social och ekonomisk hållbarhet kombineras. Kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden anställs för att städa i våra områden. De idag 60 kvinnorna får jobb, utbildning och kollektivavtalsenlig lön. De kan försörja sig själva, förbättrar sin svenska och kunskap om samhället.

Botkyrkabyggen får bättre kvalitet i städningen, nöjdare hyresgäster och till lägre kostnad än tidigare. Ytterligare en effekt är att fler kvinnor intar det offentliga rummet och på så sätt bidrar till trivsel och trygghet.

En annan effekt är att vi genom att återta städningen i egen regi kan vi bidra till sunda arbetsvillkor i en städbransch som bitvis har problem med det.

Vi kan bli bättre
Men Botkyrkabyggen är långt ifrån klara och vi kan bli bättre i mycket. Vi lär oss av duktiga bolag i och utanför branschen, samtidigt som vi lär ut till andra hur vi jobbar, både när det gäller system, metod och konkreta insatser.

Med en vilja att agera för planetens och människornas bästa kommer också ett ansvar. Ni som har Agenda 2030-loggan i era presentationer, profilkläder och verksamhetsplaner: Låt oss kraftsamla fram till 2030!

Min uppmaning till kollegor i branschen är att ännu mer nagelfara hur du och ditt bolag kan kombinera ekonomiska satsningar med miljömässigt kloka val och sociala insatser. De olika dimensionerna förstärker varandra och ger hävstång i hållbarhetsarbetet. Identifiera, utför och utvärdera. Satsa på det som gör skillnad på riktigt och i största möjliga skala.

Chris Österlund
VD Botkyrkabyggen

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega