”Vi ser att Ikano Akademin ger resultat”

Ikano Bostad satsade på samhällsprojekt i sina områden. Resultatet blev fler ungdomar i arbete, tryggare boende och ökad lönsamhet. – Allt går hand i hand, du måste ha alla pusselbitar för en fungerande helhet, säger Christian Mariager, bolagets fastighetschef.

Christian Mariager, Ikano Bostad

82 %, så många av de boende i Hagsätra i södra Stockholm är nöjda i bostadsområdet, enligt Ikanos Bostads serviceindex. Detta i ett område som tidigare präglats av sociala problem.

– Förra årets siffror var de högsta någonsin och nu slår vi det, vilket förstås känns fantastiskt! De boende känner sig mer trygga i området för varje år som går, berättar Christian Mariager.

Tydlig satsning
Hemligheten bakom framgången stavas tydliga satsningar från bostadsaktören – där det tydligaste exemplet är Ikano Akademin. Ungdomarna får en tidsbegränsad anställning inom fastighet- och trädgårdsskötsel, där målet är att de ska vidare i arbetslivet eller till studier.

– Många saknade nätverk och kontakter, ibland var bristfälligt språk och låg utbildningsnivå en faktor. Det leder till en passivitet och utanförskap. Vi såg utmaningen, men också en möjlighet att skapa förutsättningar för att ta makten över sin egen framtid.

Långsiktighet bakom framgången
Sedan starten 2014 har 84 ungdomar deltagit i Ikano Akademin, av dessa har 81 gått till arbete eller studier – och för Ikano Bostad har verksamheten blivit en god affär. Christian Mariager pekar på två områden där satsningen gett extra effekt ur företagets horisont.

– Ser vi på skadegörelsen är det en påtaglig skillnad, den är minimal numera. Sedan utför Ikano Akademin tjänster som vi tidigare köpt in, det är en naturlig del av verksamheten och ekonomiskt är det inte en ökad kostnad.

Vågade vara uthålliga
Han lyfter även fram långsiktigheten som en framgångsfaktor – vilket var viktigt att falla tillbaka på i början när Ikano Akademin inte riktigt ville lyfta:

– De första åren var det inte lönsamt och lite skakigt. Det fanns funderingar om detta var rätt väg, men vi trodde på idén och vågade vara uthålliga. Över tid har vi fått kvitto på att det var rätt.

Om vi vänder på det, vad tror du skulle hända om Ikano Akademin lades ner?
– I det korta perspektivet inte så mycket, många har ju lyckats ta makten över sin framtid. Men över tid skulle känslan av maktlöshet breda ut sig hos nästa generation och samma typ av problem komma tillbaka. Därför är det så viktigt att man inte gör en isolerad insats, Ikano Akademin har inget slut utan
är en del av affärsmodellen.

Bra för de boende – och Ikano Bostad
Affärsmässigheten i Ikano Akademin ger inte bara minskad skadegörelse eller mer lönsamhet i form av minskade kostnader för olika typer av tjänster, påpekar Christian Mariager:

– Är det tryggt och trivsamt blir det mer attraktivt att bo där, det skapar betalningsvilja och det skapar värden för oss som fastighetsägare. Är det bra för de boende är det bra för Ikano Bostad. Det attraherar också nya medarbetare, säger han och återkommer till siffrorna i serviceindex:

– Hade inte effekterna synts i våra KPI:er så är det klart att man kunnat ifrågasätta satsningen, men vi ser ju att det ger resultat.

Tätt samarbete med andra krävs
Christian Mariager understryker att Ikano Bostad inte ensamt vänt trenden i Hagsätra. Ett tätt samarbete mellan skola, kommun, myndigheter och föreningsliv krävs också – men att Ikano Akademins verksamhet drivs av företaget skickar en tydlig signal:

– Alla deltagare vet att det är Ikano Bostad som betalar, det är inget tillfälligt projekt utan de förstår att vi satsar på just dom. Det blir mer greppbart när ett företag av egen fri vilja satsar på något som gör nytta för alla.

Fakta om Ikano Akademin

  • Riktar sig till unga vuxna mellan 18 och 29 år som bor i Ikano Bostads bostadsområden och som hamnat utanför arbetsmarknad och studier.
  • Anställningen är tidsbegränsad, oftast cirka ett år, och finansieras helt av Ikano Bostad. Satsningen är idag helt kostnadsneutral.
  • Ungdomarnas handledare jobbar hos Ikano Bostad som fastighetsskötare, förvaltare och trädgårdsmästare.
  • Deltagarna följer en utvecklingstrappa i fyra steg som också ger chans att höja sin lön. I första steget ligger fokus på att komma i tid, lyssna och lära. Steg två handlar om att tänka på sin attityd och kroppsspråk samt göra sitt bästa. I tredje steget är arbetsmoral och att göra det lilla extra huvudpunkterna.
  • Efter avklarad utvecklingstrappa får ungdomarna hjälp att via nätverk hitta jobb hos andra företag.
  • 2019 startades Ikano Akademin även i Västerås där Ikano Bostad äger och förvaltar cirka 1 700 bostäder.

Källa: Ikano Bostad

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega