Mimers och IKEAs mentorskap hjälpte unga till sysselsättning

Hösten 2022 initierades mentorskapsprogrammet Ungas vägar på Bäckby i Västerås. Projektet riktade sig till unga vuxna, 18–28 år, utan sysselsättning och som behövde coachning. 83 procent av deltagarna har nu gått vidare till en sysselsättning.

Ungas vägar är ett utbildning- och mentorskapsprogram inom ramen för projektet ¨På lika villkor¨ som drivs av Mimer, Västerås stad, IKEA Västerås och Rädda barnen.

Programmet har genomförts och utvärderats som ett pilotprojekt med tolv deltagare på Bäckby. Målet var att ge ungdomar en inblick i vilka värderingar som formar framtidens arbetssätt, lyfta individerna till att se sin fulla potential och samtidigt expandera sitt värdefulla nätverk.

I projektet ingick bland annat utbildning i hur man bygger ett starkt nätverk, formulerar sitt CV och presenterar sig själv mot framtida arbetsgivare.

– Det här är ett viktigt projekt. Vi vet att det kan vara tungt för många ungdomar att hitta rätt väg framåt och att det kan vara väldigt betydelsefullt för dem att bli sedda och stöttade, säger Åke Larsson, Mimers projektledare för Ungas vägar.

Deltagare kopplades till mentorer från Mimer och IKEA
Mentorerna har verkat som ett bollplank för utbyte av tankar och idéer. Deltagarna har fått se hur det fungerar på båda arbetsplatserna och mentorerna har i sin tur fått en inblick i de utmaningar som unga möter i dagens samhälle.

– Man får en inblick i många saker, säger Nardos. Hur företagen fungerar till exempel. Och hur många olika roller det finns. Man lär också känna sig själv bättre på något sätt, säger Nardos Gebrehiwet, en av deltagarna i programmet.

Även mentorerna som deltagit är glada över möjligheten att kunna fungera som stöd.

– Jag är verkligen tacksam över att ha fått delta i det här projektet. Att ha fått möta och höra dessa unga människor berätta just sin historia, fått ta del av deras drömmar, hjälpas åt att sätta mål tillsammans och börja deras resor ut i arbetslivet, säger Lena Gustavsson, IKEA:s projektledare för Ungas vägar.

Efter programmet har 50 procent av deltagarna fått ett arbete och 33 procent börjat studera.

Källa: Mimer

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega