Stockholm Exergi lovande nystart

Stefan Lindsköld, vd och partner på Aktea.

Att Stockholms fjärrvärmebolag ska byta namn är vi många som väntat på. Aktiebolaget Fortum Värme samägt med Stockholms stad är inte bara omöjligt långt, det blandas även ständigt ihop med övriga Fortum. Det kändes som hög tid för en nystart. Men nog var det många stockholmare som satte morgonkaffet i halsen när de för ett par veckor sedan läste det nya namnet.

Stockholm Exergi, vad vill de säga med det? Vad betyder Exergi? Vill de kanske säga att de är ”experter på energi”? Diskussionsnivån har varit hög. Personligen vill jag verkligen gratulera till ett suveränt träffsäkert namn!

Exergi är ett fundamentalt begrepp inom energiteori. I praktiken betyder det att man ska välja rätt energislag för rätt användning. Jag gissar att Stockholm Exergi vill säga till sina kunder att elektricitet ska användas för att driva pumpar, fläktar, automatiska dörrar och styrsystem. För något så grundläggande enkelt som att värma upp ett hus ska man använda fjärrvärme och annan lågvärdig energi.

Men personligen hoppas jag att namnet ständigt ska påminna personalen vid Stockholm Exergi och alla andra fjärrvärmebolag över Sverige om att deras resa är långt ifrån över.

Energibolagens koldioxidutsläpp är visserligen klart lägre än för ett par decennier sedan trots ökad produktion, i mycket ett resultat av investeringar. Men faktum kvarstår att el- och fjärrvärmeproduktionen fortfarande står för drygt en tiondel av de totala svenska växthusgasutsläppen (2016).

Främsta orsaken till det är att man fortfarande måste bränna stora mängder olja och naturgas under kalla vinterdagar för att lyckas leverera till alla hus.

Vad betyder egentligen ett namn, frågade Shakespeare redan för 400 år sedan? Men Stockholm Exergi lovar verkligen mer än bara ett namnbyte och ett smart säljargument.

Sveriges fjärrvärmebolag kan spela en stor roll i att driva ner CO2-utsläppen i samhället genom att samla in överskottsvärme från olika källor, och minska sina kunders energianvändning vid högeffektperioder. Argumentet är lätt: genom att sänka kundens energianvändning kan de få ner sin egen miljöbelastning.

Första steget är att aktivt engagera sig och samarbeta med sina kunder. Här räcker det inte med att höja effekttaxan och lägga in små energitips i det månatliga kundbrevet. Vi ser flera satsningar inom det här området och jag väntar många fler under kommande år. Stockholm Exergis namnbyte kan vara en lovande nystart.

Stefan Lindsköld
redaktionen@forvaltarforum.se

Stefan Lindsköld är vd och partner i Aktea Energy som är specialister på energieffektivitet och sund inomhusmiljö i fastigheter och verksamheter, med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Han har under flera år drivit Stockholms stads Företagsnätverk för hållbara fastigheter, och är även initiativtagare till Solcellsgruppen där fastighetsägare och fastighetsutvecklare träffas för att diskutera lönsamma solcellsinvesteringar.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega