Så rekryterar du unga till fastighetsbranschen

Medelåldern är hög och behovet av att rekrytera ny arbetskraft i fastighetsbranschen är stor. Ungdomar har dock liten kunskap om vår sektor och branschen är dålig på att erbjuda PRAO-platser. Samverkan med skolor kan vara en lösning.

Kompetensförsörjningen är en av samhällsbyggnadssektorns viktigaste hållbarhetsfrågor. Det är svårt att rekrytera, särskilt i de praktiska yrkena.

Yrkesutbildningar är inte tillräckligt attraktiva idag, samtidigt som de är en utmärkt väg in i yrkeslivet. Det menar Maria Hernroth, hållbarhetschef på Svensk Byggtjänst.

Hon höll nyligen ett webbseminarium arrangerat av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (Fastun), där temat var just hur fastighetsbranschen ska bli bättre på att rekrytera unga människor. Det finns mycket att lära av byggsektorn:

– När jag jobbade på Peab startade vi för snart 17 år sedan en egen gymnasieskola som nu finns på tre olika platser i landet, med yrkesutbildningar inom bygg- och anläggning. Att arbeta med unga människor är bland det roligaste som finns, och jag är väldigt stolt över att ha fått vara med på den resan, säger Maria Hernroth.

Okänd bransch för många unga
Varför dagens unga inte tycker att yrkesprogrammen är tillräckligt attraktiva – trots att arbetsgivarna ofta står med öppna armar – är en komplex fråga, menar hon.

Under våren genomförde Svensk Byggtjänst en intressentdialog för att förstå branschens stora utmaningar. Där framkom bland annat att bygg- och fastighetssektorn är ganska okänd för eleverna. Vad en anläggningsarbetare, entreprenadingenjör eller fastighetstekniker faktiskt gör på dagarna uppfattas som tämligen abstrakt.

– Vi såg också att även om ungdomar vet ganska lite om samhällssektorn, upplever de den dessutom som ganska smutsig, farlig, oetiskt och gubbig. Det här är upplevelser som delvis är sanna, men som också bottnar i myter som lever kvar eftersom ungdomar sällan träffar människor i yrkeslivet. Vi vet också att många tjejer blir avrådda från att söka sig till vår bransch. Här måste arbetslivet sträcka ut handen till skolorna, ta emot praktikanter men också erbjuda sig att komma och berätta mer om vad en fastighetsutbildning kan leda till, de spännande jobb som finns i branschen och om de utvecklingsvägar som finns.

Svårt för elever att få PRAO
Samtidigt önskar många unga att vår bransch ska vara mer närvarande i deras utbildning, konstaterar Maria Hernroth. Att till exempel få PRAO på högstadiet är idag svårt, eftersom det är ont om platser och eleverna ofta är beroende av att ha en förälder de kan följa med till jobbet.

Även praktiska gymnasieutbildningar har svårt att hitta platser för APL, det vill säga arbetsplatsförlagt lärande som är en form av längre praktik. Maria Hernroth möts ofta av argument från arbetsgivarna att de har alldeles för mycket att göra för att ha tid att ta emot praktikanter.

– Om vi vänder på resonemanget – har du tid och råd att säga nej till framtidens kompetens? Visst tar det tid att introducera och lära upp en ung person på arbetsplatsen, men mycket snart har du en medarbetare som bidrar till verksamheten! Att satsa på unga är en investering som vår sektor inte har råd att låta bli, eftersom vi mer än många andra branscher behöver kompetensförsörjningen.

Erbjud engagerade handledare
Så vad kan vi i samhällsbyggnadssektorn göra? Börja med att ta kontakt med din lokala skola, tycker Maria Hernroth. För skolorna kommer med största sannolikhet att jubla inför möjligheten till ett mer strukturerat samarbete med en arbetsplats.

– Erbjud er att komma till skolan och berätta om er verksamhet och de olika roller som finns där. Bjud också in till studiebesök hos er. Se till att ni kan erbjuda PRAO och APL av hög kvalitet.

Hon rekommenderar också att man engagerar sig i det lokala programområdet, som är ett samverkansforum där skola och arbetsliv tillsammans utformar utbildningar så att elever blir så anställningsbara som möjligt.

– Genom programrådet kan företag ha stor inverkan på utbildningen. Dessutom är det ett fantastiskt bra sätt att både bygga relationer med skolor och att själv lära sig mer om hur yrkesutbildning fungerar.

Investering för framtiden
Allt detta är insatser som kräver tid från arbetsgivaren, liksom engagerade handledare. Men den investeringen kan innebära en duktig medarbetare i framtiden, menar Maria Hernroth.

– Att välja ett praktiskt yrke ska betraktas som ett aktivt och positivt val, inte som ett sistahandsalternativ för den som inte kommer in på något annat eller för den som är skoltrött. Yrkesutbildningen i Sverige är fantastisk, och vi i branschen behöver hjälpa till att nå ut med det.

Maria Hernroths tips till arbetsgivare i fastighetsbranschen:

  • Erbjud praoplatser med kvalitet, vilket kräver ett åtagande och en plan. Eleven ska inte bara förväntas ”hänga på” utan ha tydliga uppgifter! Ha en medarbetare som ansvarar för ett bra program, där eleven får cirkulera runt och göra olika saker. Enklare underhållsarbete är perfekt. Man kan också ”uppfinna” uppgifter, exempelvis något som är eftersatt – kanske har ni något som behöver sorteras?
  • Bjud in skolorna på studiebesök, och bjud in er själva till skolan! Förbered er noga, låt några medarbetare få berätta vad de gör på dagarna. Sådana initiativ är efterlängtade av skolorna. Om ni känner er osäkra – kontakta exempelvis studievägledaren på skolan som alldeles säkert har tips om hur ni kan lägga upp det.
  • Erbjud praktiska gymnasieutbildningar APL-platser – det är bästa vägen till kompetensförsörjning. Men glöm inte att eleven är under utbildning, vilket kräver en engagerad och strukturerad handledare.
  • Samverka med det lokala föreningslivet. Ta sponsringen till en ny nivå och erbjud till exempel sponsringspengar om ni får komma ut och ha yrkesvägledning. Gör nytta i lokalsamhället – var med på nattvandring, arrangera en cup för ungdomar med funktionsnedsättning eller att erbjud ungdomarna i en förening prova-på-dagar på er arbetsplats. Ungdomar idag efterlyser mer vuxenkontakt. Ni kan bidra till det genom att lyssna, peppa och ge vägledning.

Text: Pernilla Fredholm
redaktionen@forvaltarforum.se

 

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega