Fastighetsägare viktig aktör i klimatsmartare fordonsflotta


Antalet elbilar och laddhybrider ökar kraftigt och tros fortsätta öka framöver. Det kräver att laddinfrastrukturen utvecklas i samma takt. Ny rapport visar att Stockholms fastighetsägare vill medverka till det och bli långsiktiga aktörer i framkant.

Andelen nyregistrerade bilar som är rena elbilar eller laddhybrider i Region Stockholm är idag 60 procent, att jämföra med 32 procent 2020. Den snabba tillväxten på elbilsmarknaden ställer höga krav på utbyggnaden av laddinfrastruktur.

Enligt riksförbundet M, tidigare Motormännens Riksförbund, behövs 8 000 laddplatser till i regionen bara för att täcka dagens behov. Stockholm är ett av områdena i Sverige där bristen är som störst.

Utan långsiktiga villkor och samordning riskerar laddstolparna dock att bli både kostsamma, felplacerade och i värsta fall omoderna redan innan de tagits i bruk.

– Fastighetsägare runt om i Stockholmsregionen är och kommer fortsätta vara en del av lösningen för att ställa om fordonsflottan i klimatsmart riktning. Det finns fortsatta utmaningar för fastighetsägare, men framför allt kan vi konstatera att potentialen för att genomföra omställningen är stor i branschen. Det engagemang som frågan väcker bland våra medlemmar är väldigt positivt, säger Oskar Öholm, vd Fastighetsägarna Stockholm.

Fastighetsägare vill möta efterfrågan
Fastighetsägarna Stockholm visar i en nypublicerad rapport att Stockholms fastighetsägare vill arbeta på ett hållbart sätt för att möta efterfrågan. En majoritet av medlemmarna som förfogar över parkeringsplatser har redan installerat laddplatser, och fler planerar att installera nya de närmaste åren.

Men det finns områden som behöver utvecklas för att arbetet ska bli enklare att genomföra:

  • En bättre dialog mellan fastighetsägare och Stockholms stad, för att undvika dubbla investeringar, överflödig kapacitet och samtidigt bevara Stockholms gator.
  • Tydliga riktlinjer kring brandskydd. Idag saknas entydiga direktiv, det är ofta olika rekommendationer från olika myndigheter. Dessutom är risken stor att fastighetsägarna missar möjligheten till rätt försäkring eftersom även försäkringsbolagen är osäkra på vad som gäller.
  • Vidta åtgärder mot effektbristen. Fastighetsägarna vill se att effektbristen åtgärdas och att investeringar görs i en snabbare takt. Det behöver byggas överföringskapacitet, både inom Stockholm och in till staden.
  • Behåll bidraget Ladda bilen/Klimatklivet. Bidraget har enligt våra medlemmar underlättat etableringen av laddplatser hittills. Bidraget behöver finnas kvar för att möjliggöra fortsatt etablering i snabb takt.

Källa: Fastighetsägarna Stockholm

Rapporten Laddinfrastruktur i Stockholmsregionen

Läs rapporten här.
Ett fysiskt seminarium kommer även hållas där rapportens presenteras tillsammans med en panel, 7 mars, kl 11.30-12.30.
Fastighetsägarnas hus, Alströmergatan 14, Stockholm
Anmälan kan göras här.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega