Partnertext från L&T

Tina Hellstadius, ny vd på L&T

Jätten inom fastighetstjänster L&T, Lassila & Tikanoja, har nyligen rekryterat Tina Hellstadius som VD i Sverige. Vidare utses hon till Senior Vice President i koncernledningen i Finland.

L&T omsätter 1,5 miljarder kronor i Sverige och satsar på fortsatt lönsam tillväxt organiskt och genom framtida förvärv. Ett livscykelperspektiv som förlänger livslängden på kundernas fastigheter står i fokus. Marknaden för fastighetstjänster i Sverige kännetecknas av kraftig tillväxt främst inom teknisk drift med digitala lösningar. L&T Group är noterat på den finska börsen Nasdaq Helsinki.

Tjänster blir mer digitaliserade
L&T har kunder inom alla branscher med en strategisk inriktning mot infrastruktur, samhällsbyggnader, sjukvård och industri. Erbjudandet inom fastighetstjänster blir alltmer avancerat och digitaliserat.

– Helhetslösningar och ett hållbarhetsperspektiv för fastighetsdrift är en gemensam grund som ger utrymme för en kraftfull utveckling på en marknad där gränsen för vad som ryms inom fastighetstjänster hela tiden vidgas säger Tina Hellstadius.

Arbetar med livscykelperspektiv
Tina Hellstadius har en stark drivkraft att utveckla verksamheten vidare. Fastighetstjänster har blivit en viktig och kvalificerad hörnsten i effektiv energianvändning, och digitaliseringen som en grundbult i den cirkulära ekonomin.

L&T har en historia inom sjukhusverksamhet och infrastruktur, vilket är liktydigt med tekniskt komplexa byggnader. När kunderna blir alltmer digitaliserade måste driften av fastigheten motsvara de nya kraven.

Centralt är att företaget arbetar ur ett livscykelperspektiv med material för att byggnaden och dess tekniska livslängd ska hållas så lång som möjligt.

– Vi är mycket glada över att välkomna Tina Hellstadius som Senior Vice President till vår koncernledning och Group Executive board. Tillsammans ska vi fortsätta utveckla och expandera svenska fastighetstjänster, säger Eero Hautaniemi, President och CEO, Lassila & Tikanoja. Fokus i den cirkulära ekonomin är att spara energi och att minska energiåtgången.

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega