Förening / Nytt från organisationer & föreningar
Partnertext från Aff

Aff följer med när branschen förändras

Erik Sundström, vd på L&T och medlem i Aff Forum. Foto: Rickard Kilström


Har du hört talas om Aff – Avtal för fastighetsförvaltning och service? Säkert, om du har jobbat ett tag med förvaltning. Aff har funnits sedan 1995 och mycket har hänt sedan dess. Men behovet av att kunna skriva ett tydligt avtal kvarstår.

Så hur var det då, på den tiden Aff inte fanns? Till att börja med så såg branschen helt annorlunda ut för 30 år sedan.

De allra flesta fastighetsbolag genomförde det mesta i egen regi, från fastighetsskötsel till förvaltning och underhåll. I den stora fastighetskrisen blev bankerna sittande med stora fastighetsbestånd som behövde förvaltas, och då började marknaden för fastighetstjänster ta form.

Erik var med från starten
En person som var med redan när Aff startade är Erik Sundström, vd för L&T Sverige. Erik har varit branschen trogen under större delen av arbetslivet och vägen till vd-stolen på L&T startade på Locum, som förvaltar Region Stockholms vårdfastigheter. Locum bildades 1991 och driften lades i dotterbolaget Locum Drift.

När drift och förvaltning fanns i olika bolag såg man behovet av att kunna beskriva vem som ska göra vad, och vilka regler som ska gälla för de olika parterna. Man tog fram ”LoT”, Leverans om Teknisk tjänster vilket senare var en viktig pusselbit i framtagandet av Aff.

När Locum Drift sedan såldes till Dalkia följde Erik med och även om han har varit bolaget troget har visitkortet bytts ut några gånger med anledning av ägarbyten. Dalkia blev Veolia och 2017 såldes hela bolaget till Lassila & Tikkanoja (L&T).

L&T är ett företag som över hela Sverige tillhandahåller tjänster inom teknisk fastighetsservice, hygienservice och lokalvård. L&T består av bolagen Lassila & Tikanoja FM AB tillsammans med Lassila & Tikanoja Service AB och går under namnet L&T Sverige.

Vi måste ha en gemensam standard!
Enligt Erik har Aff betytt väldigt mycket för branschen, standardiserade avtal gynnar alla. Ett gemensamt språk och en känd struktur gör det möjligt för alla inblandade att läsa och tolka avtalen. När de stöter på avtal som inte är Aff-avtal blir det snabbt mycket svårare.

– Då är bara juristerna glada, säger Erik. Vi har även uppdrag som inte är enligt Aff, och då blir det extra tydligt vad Aff betyder.

Partsförhandlat
Aff är partsförhandlat, det vill säga allt är framtaget av både beställare, leverantörer och konsulter tillsammans. Allt vårt arbete bedrivs också partssammansatt, exempelvis Utvecklingsråd och Styrelsen där Erik sitter som leverantörsrepresentant.

Trots den långa kontakten med Aff tog det ända till 2015 innan Erik personligen valde att engagera sig i föreningsarbetet.

– Aff är viktigt för oss, då behöver man också engagera sig. Utöver det får man mycket tillbaka i form av nya infallsvinklar och tankar. Aff blir vad vi gör det till, min uppgift är att lyfta fram vad vi ser ute i vardagen och på så sätt driva på utvecklingen.

Fortsätt läs avtalet och för dialog
Idag har marknaden mognat och konkurrensen är hård. Många avtal är stora och komplexa, och ofta upplever Erik att de inte är helt stringent skrivna. Då blir det svårt att lämna bra anbud, eftersom det kvarstår otydlighet om vad som egentligen gäller.

Men avtalet är bara grunden, det viktigaste enligt Erik är ändå hur man hanterar entreprenaden när den väl är igång. Ett aldrig så bra avtal kommer inte fungera i längden om man inte pratar med varandra och dokumenterar överenskommelser.

Och för att kunna föra en bra dialog behöver man läsa avtalet noga och ofta, samt ha grundkunskaper för att kunna tolka det.

– Här brister det! säger Erik. Vi behöver hantera avtalen med den respekt de förtjänar. Även om man köper tjänsterna behöver man ha resurser kvar som både kan fackområdet och avtalen. Annars blir det aldrig bra.

Föreningen Aff Forum

Föreningen Aff Forum verkar som en mötesplats för beställare, konsulter och leverantörer som vill utveckla branschen.

Mest känt är att vi ger ut Aff-dokumentationen som är viktig för både fastighetsägare, serviceleverantörer och andra som köper eller levererar i tjänsteentreprenader.

Läs mer om Aff-dokumentationen och föreningen Aff Forum på www.aff-forum.se

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega