”Vi vill dela med oss av våra erfarenheter”

… Jan Petersson, strategisk utvecklingschef och Erik Sundström, vd på L&T som är ny partner till Förvaltarforum.

Varför blir ni partner med Förvaltarforum?
– Vi ser det som en möjlighet att genom partnerskapet vara med och bidra till utvecklingen inom branschen och dela med oss av våra kunskaper och erfarenheter. Men även för att synas som företag och berätta om den resan vi gör som den stora aktör vi är inom fastighetsdrift, underhåll och energirelaterade frågor. Vi har ju sedan Lassila & Tikanoja Oyj förvärvade oss 2017 haft en ganska låg profil vilket kanske bäst kan förklaras av att vi är ett stort gäng tekniknördar.

– Vi tycker att Förvaltarforum utvecklats till något verkligt positivt för fastighetsbranschen och är numera en samlingsplats och arena för alla oss som i en eller annan form arbetar inom den med olika frågor och utmaningar.

Vad hoppas ni få ut av partnerskapet?
– Med det nya partnerspåret Teknik kommer det förhoppningsvis bredda innehållet på Förvaltarforum att även mer fokusera på fastighetsdrift, underhåll och energirelaterade frågor som ligger oss varmt om hjärtat och även är viktiga för våra kunder. Vår förhoppning är att vi även kommer att knyta nya kontakter och nätverk som bidrar till vår utveckling som företag, men även bidrar till ett ökat intresse för oss som driftentreprenör.

Vad är det mest spännande som händer hos er just nu?
– L&T befinner sig i en viktig strategisk utvecklingsfas just nu. Ambitionen är att växa de kommande åren både genom nya kunder och nya tjänster men även genom förvärv.

– Vi är företaget som bidrar till cirkulär ekonomi inom fastighetsdrift och underhåll vilket innebär väl genomtänkta processer och ansvarstaganden i hur vi arbetar. Tillsammans med våra kunder ser vi till att ta detta ansvar för ekonomi, miljö och hållbarhet i ett långsiktigt perspektiv.

– Vi arbetar företrädesvis med fastigheter och fastighetsägare som har tekniska komplexa system, då vi genom vår kunskap och erfarenhet säkerställer att tekniska installationer och utrustning används på ett optimalt sätt. Det vill säga genom att i möjligaste mån förlänga livslängden och därigenom förlänga livscykeln. Vårt fokus är att reducera energiförbrukning samt säkerställa en god inomhusmiljö. Naturligtvis så gör vi detta genom att använda produkter och lösningar som är miljövänliga och godkända.

Vilka är L&T:s största utmaningar i dag och i framtiden?
– En av våra och hela branschens största är att attrahera nya medarbetare. Det blir högre och högre kompetenskrav på vår personal inom alla tjänster och ibland är det svårt att matcha kravet på utbildning med tjänsterna som ska utföras. Särskilt svårt är att rekrytera till positioner som arbetsledare, drifttekniker och fastighetstekniker. Ofta ställer beställarna krav på högskole- eller KY-utbildning medan många i branschen traditionellt utbildat sig internt och jobbat sig upp i organisationen.

– För att vara en attraktiv arbetsgivare och attrahera de bästa medarbetarna gäller det att kunna erbjuda en trivsam arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och spännande uppdrag. Vi tror också att dagens affärsmodeller behöver ses över. Vi ser framför oss flexiblare partnerskapsmodeller där kund och leverantör tillsammans modifierar leveransen efter behov, för att stötta kundens verksamheter och ekonomi på bästa sätt med ett bakomliggande hållbarhetsperspektiv.

Vad är det bästa med att jobba på L&T?
– Vi har en härlig stämning där vi samarbetar och stöttar varandra för att utvecklas tillsammans, både som företag och med våra kunder. Vår kultur främjar och uppmuntrar personlig utveckling och för den som vill utvecklas finns många olika karriärvägar inom företaget. Det är en av många anledningar till att en stor del av våra medarbetare har arbetat länge hos oss, och många som testat nya arbetsgivare har återvänt till L&T.

– Vår nyfikenhet att testa ny teknik och nya arbetsmetoder gör att vi kan skapa hållbara, effektiva och långlivade fastigheter där vi kan bidra till minskad klimat- och miljöpåverkan och att kundens livscykelkostnader kan hållas nere.

Hur ser en drömkund ut?
– En drömkund är en fastighetsägare med en tydlig idé med sitt ägande och en strategi för sin verksamhet som bygger på långsiktighet och hållbarhet ur alla perspektiv; samhälle, miljö och ekonomi. Drömkunden ser osäkerheten som en möjlighet och investerar för att hitta tekniska lösningar inom nya områden. AI och Smarta fastigheter är något som drömkunden ser som mer än bara trender och förstår att det är här för att stanna.

– Drömkunden är kompetent och kunnig men förstår sina begränsningar och ser därmed den fulla potentialen i samarbete med andra företag (exempelvis L&T). Av samma anledning förstår drömkunden innebörden av begreppet partnerskap, vilket gör att denne värderar samarbete högt och ser att det bästa resultatet åstadkoms genom att båda parter lyckas. En drömkund har suddat ut begreppet “kund – leverantör” vilket är synligt både i kommersiella modeller och beteende. Avtalet är i stället konstruerat utifrån en gemensam målbild och överenskomna principer för ett partnerskap.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega