L&T tecknar avtal med Max

L&T FM  får förtroendet att sköta drift och avhjälpande underhåll av tekniska installationer för kyla, VVS och el åt Max Burgers.

Det rikstäckande avtalet innefattar Max samtliga 136 restauranger i Sverige och träder i kraft den 1 maj 2021.

Samarbetet ska trygga en driftsäker och attraktiv miljö för såväl matgäster som personal på restaurangerna, men ska också leda till utveckling av fastigheternas långsiktiga värde på ett samordnat sätt för hela fastighetsbeståndet i Sverige.

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega