Fastighetsförvaltaren i rollen som prepper

Bilder från bland annat MSB

Det är inte bara vevradio, mobilladdare och vattendunkar som betecknar en prepper. Det kan även handla om en ny dagvattenlösning, ett besiktigat skyddsrum, batterilagring eller kameraövervakning och grannsamverkan. Sådant som faller på Förvaltaren.

Att vara redo i för krisen handlar om att förutse och planera. Det behöver inte bara röra sig om att förbereda för zombieapokalypsen; en inträffad vattenskada eller ett strömavbrott är fullt tillräckligt för att vidta krisberedskap. Ultimat handlar det om resiliens och om att bibehålla trygghet. Att förbereda sig på det oförutsägbara och att stå emot och klara av en förändring är viktiga egenskaper framför allt när omvärlden visar tecken på snabba kast och oro.

Runt omkring oss preppas det för fullt. Intresset för solceller och batterilagring hos fastighetsägare handlar inte bara om att få ner energikostnaderna. Det handlar även om självförsörjning och krisberedskap, en aspekt som blir allt viktigare och som ju är ett uttryck för prepping. Med klimatförändringar och extremväder i framtiden blir det viktigt att klara kraftiga stormar som drar in över staden och som gör att strömmen går.

Vilken back-up erbjuder fastighetsägaren
När dagvattenledningarna inte längre klarar hantera regnmängderna finns det anledning att se över dagvattenhanteringen och renovera och förbättra kapaciteten. När förorenat vatten sätter stopp för vattenförsörjningen, vilket hände i Göteborg i somras i sviterna av stormen Hans, finns det anledning till att fundera över vilken back-up fastighetsägaren kan erbjuda sina boende.

Kanske ska vi i framtiden som i orkandrabbade områden bygga vattencisterner på taket för att trygga vattenförsörjningen?

Förvaltaren bör vara redo
En förvaltare både förebygger och åtgärdar och som förvaltare är det viktigt att vara redo för det oförutsedda, i stort som smått. Med krig i vårt närområde ska förvaltaren självklart se över skyddsrum, lika självklart ska förvaltaren företa regelbundna kontroller och se till att vi har fungerande belysning, brandskydd, lås och portkoder.

Konkreta trygghetsskapande åtgärder så som grannsamverkan och trygghetsinventeringar i den byggda miljön bidrar till en stärkt motståndskraft. Samhällets motståndskraft byggs nämligen genom att vi delar erfarenheter med varandra. När krisen infinner sig är det allra viktigaste att klara av den.

Vi är alla preppers.

David Jost
Globetrotter med civilingenjörsexamen från KTH och arbetar till vardags som chef för projektledning och energi hos SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB i Stockholm.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega