Uppsalahem lyckades påverka källsorteringen

För att få barn att sortera soporna rätt används så kallade ”sop-monster” – grön för matavfall och röd för brännbart.

Uppsalahem vann Allmännyttans tävlingskategori ”Klimatsmart boende” genom sina ekosociala insatser i stadsdelen Bäcklösa.
– Här lyckades vi påverka bland annat hur de boende källsorterar, säger hållbarhetschef Anna Freiholtz.

Bäcklösa är en växande stadsdel i södra delen av Uppsala. Här har Uppsalahem sedan 2016 byggt 500 lägenheter. Det senaste är Trähusen, som byggdes med klimatförbättrad betong.

Anna Freiholtz, Uppsalahem

– Det projektet hade 49 procent mindre klimatpåverkan jämfört med ett annat traditionellt byggprojekt vi gjorde, och vi blev förvånade vilken stor skillnad det gjorde att vi använde trä och bättre betong, säger Anna Freiholtz, hållbarhetschef på Uppsalahem.

Men egentligen är Trähusen bara ett exempel på hur Uppsalahem arbetar med klimatsmart boende i Bäcklösa. Man har också satsat på mobilitet, arbetstillfällen för kvinnor, miljörum, obemannad butik och tydligare skyltning för avfallssortering.

– Vi har haft problem i Bäcklösa med att de boende inte alltid har koll på hur och var de ska slänga sina sopor och hur olika typer av avfall ska sorteras. Det funkar ju så att när vissa inte vet hur man gör och det blir skräpigt, så tappar även andra motivationen att göra rätt, konstaterar Anna Freiholtz.

Gick igenom befintlig skyltning
Tillsammans med Beteendelabbet, som arbetar med att förstå och förändra människors beteenden, gick Annas kollegor igenom den befintliga skyltningen vid miljöstugorna.

– Vi vill ju göra det enkelt för våra hyresgäster att göra rätt, och Beteendelabbet hjälpte oss att förstå problemet och hur vi skulle lösa det med bättre skyltning där vi använde oss mer av tydliga och enkla bilder istället för text. Dessutom kommer alla hyresgäster att få varsitt set med sorteringskassar med samma typ av enkla symboler. På det viset blir ju det mesta rätt sorterat redan hemma i lägenheten.

Även underjordsbehållarna för sopor behövde skyltas tydligare, eftersom det ofta blev fel – en del vuxna skickade ut sina barn att slänga soporna, och om de då inte kunde läsa blev det extra svårt att slänga i rätt behållare.

Det löste man bland annat med dekaler i form av ”sop-monster”, grönt för matavfall och rött för brännbart.

Gav både sysselsättning och bättre sopsortering
En annan viktig insats var integrationsprojektet Femme, som Uppsalahem drog igång i augusti förra året.

Fyra kvinnor anställdes för att plocka skräp i bostadsområdet liksom sköta trapphusen och miljöstugorna. De fick gå en sex veckor lång utbildning inom lokalvård, källsortering och enklare yttre fastighetsskötsel, och därefter arbetade de halvtid i bostadsområdena och läste svenska för invandrare (SF) på halvtid.

– Det blev verkligen jättebra, dels för att kvinnorna fick en sysselsättning och en chans att snabbare komma in i samhället. Men också för att de gjorde stor nytta i området genom att prata med de boende och visa hur sopsorteringen funkar. Dessutom kunde de använda sina modersmål för att förklara för nyanlända landsmän hur saker och ting fungerar, säger Anna Freiholtz.

Transportpool
En av de största klimatbelastningarna i ett bostadsområde är hyresgästernas mobilitet. Därför har Uppsalahem också byggt upp en transportpool i Bäcklösa, där en upphandlad aktör ser till att det finns elbilar liksom elcyklar av olika slag, som hyresgästerna kan boka.

– Vi håller på med en utvärdering just nu, och ser att elbilarna nyttjas flitigt. Cyklarna har vi precis fått på plats i området och de tror vi kommer att användas ännu mer till våren.

Obemannad matbutik
Lokaluthyrningsavdelningen på Uppsalahem har också lyckats få kedjan Automat att öppna en obemannad livsmedelsbutik i Bäcklösa, vilket Anna Freiholtz tycker är ett viktigt komplement för de som inte har bil och kan storhandla.

– Vi vill satsa på att bygga bra bostadsområden där det är lätt för de som flyttar in att leva hållbart, och då ser vi att det behövs olika typer av åtgärder – stora som små. Allmännyttans utmärkelse är ytterligare ett kvitto på att vi är på rätt väg.

Anna Freiholtz tips för att kicka igång klimatarbetet:

  • Försök identifiera områden med stor klimatpåverkan, och där det kanske inte fungerar så bra som ni skulle vilja.
  • Arbeta med hur alla kan bidra inom ramarna för sin yrkesroll. ”I Bäcklösa är det jättemånga medarbetare på Uppsalahem som varit med och bidragit för att vi ska få en helhet med många olika klimatlösningar.”
  • Ta del av vad andra har gjort och inspireras av det! ”Det finns så många kollegor i branschen som testar olika saker. Om någon är intresserad av vad vi på Uppsalahem gjort så delar vi gärna med oss av våra erfarenheter.”

Text: Pernilla Fredholm
redaktionen@forvaltarforum.se

 

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega