”Varför producera sopor när vi ändå bara slänger bort dem?”

Hur miljövänlig är du? Frågan är ställd till medborgare på gatan för den lokala tidningen och två av fyra svarar att de källsorterar som aktivitet att bidra till en bättre planet. Det är också min erfarenhet genom åren att det är bland det första som människor har lärt sig är bra för vår planet.

Det är en relativt enkel sak att göra och ändå inte. Otaliga är de gånger jag själv stått och tvekat med något i handen som jag inte kunnat bedöma i vilket kärl det passar bäst; fönsterkuvert, diskborste i plast och resterna av värmeljusen är bara några exempel…

Känns bra i magen
De flesta som källsorterar gör detta för att det känns bra i magen och inte för att spara pengar. Samtidigt finns det faktiskt en peng att spara på att sortera rätt. Tyvärr framgår pengen inte så tydligt på räkningen från bolaget som tömmer sopkärlen. Då är det positivt att många ändå sorterar.

Som ett konkret litet exempel sparade en bostadsrättsförening cirka 10 000 kronor per år genom att byta ut två kärl (hushållsavfall och tidningar) till kärl för plast- och pappersförpackningar istället, och detta med motivet att få plats med alla förpackningar som svämmade över kärlen som stod där innan bytet.

Svårt att förstå
Avfallets miljöpåverkan då? Från en kollega fick jag en dag ta del av de minusutsläpp som två av de större avfallsentreprenörerna redovisar för vissa fraktioner som till exempel brännbart och farligt avfall. Så genom att slänga mer sopor av denna sort får fastighetsägaren lägre koldioxidutsläpp i sin hållbarhetsredovisning.

Eftersom det brännbara avfallet fortfarande innehåller plast fås sedan ett högre koldioxidutsläpp från fjärrvärmeverken som har eldat avfallet. Som sagt denna kedja är betydligt svårare att räkna på och förstå för en enskild individ.

Ta tag i problemet
När jag tittar noggrannare på siffrorna tillsammans med kollegan ser jag att transportutsläppen, som är högre än de negativa utsläppen, redovisas i en ruta längre ner i excel-filen. Jag inser att det var naivt att tro att det skulle gå att minska utsläppen genom att slänga mer.

Det räcker inte med att vi gör rätt i ena änden av kedjan – vi behöver också ta tag i problemet där det uppstår från första början och knyta samman kedjan till en cirkel.

Avstå från onödigheter
Är det då på grund av utsläpp eller pengar som vi sorterar? Eller är det kanske till också med den sociala kontrollen, som styr oss att inte bli påkomna i soprummet av grannen när vi precis smyger ner julgranen nedklippt i en plastpåse bland det brännbara…?

Kanske är detta oviktigt i sammanhanget om vi vill försöka ta tag i problemet tidigare i kedjan. Vi får fråga oss vad det är som gör att vi både finner en glädje i att köpa på oss prylar för att senare glädjas åt att vi sorterar rätt när vi gör oss av med dem några år senare?

Det enklaste hade ju varit i detta läge att både spara in resan till affären och senare den långa kön till återvinningscentralen. Citatet i rubriken är från Loesje och beskriver den billigaste och enklaste miljöåtgärden – att helt enkelt avstå från en hel del onödigheter.

Mari-Louise Persson
energistrateg, Riksbyggen

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega