Uppsalahem energirenoverade sina fönster och bevarade 50-talet

Fönstren i Gamla Studentstadens 50-talshus behövde energieffektiviseras. Skulle de bytas ut eller isoleras med tilläggsruta? Bevarandevärdet vann. – Att sätta in isoleringsrutor gav mycket effekt, av en liten investering, enligt Uppsalahems projektledare.

Bostadsområdet Gamla Studentstaden ritades av arkitekten Gunnar Leche för Uppsalas studenter under tidigt 1950-tal. Husen ligger utspridda på den något kuperade marken.

Leche har utnyttjat det genom att anpassa huskropparna; vissa av dem är något vinklade och trapphusen varierar med två eller tre portar beroende på längd på hus. Det gör varje länga unik men ändå lika varandra.

Peder Lidström, som 2020 arbetade som projektledare på Uppsalahem, berättar att Gunnar Leche var stadsarkitekt i Uppsala i mitten på förra seklet. Det han har ritat är både stadsbyggnadskontoret och Upplandsmuseet väldigt rädda om och det ställs krav på att originalutseendet ska bevaras.

Det blev därför en utmaning när Uppsalahem, som stolta ägare till området, gjorde en omfattande energirenovering av drygt 2 300 fönster, 2019. Målet var att energieffektivisera men utan att göra åverkan på utseendet. Lösningen blev att sätta isoleringsrutor på insidan.

Peder Lidström arbetade 2020 som projektledare på Uppsalahem.

– Tidigare förvaltning hade gjort ett bra jobb. Fönsterna var väl efterhållna och nymålade utvändigt, men det är en gammal konstruktion som släppte ut ofantligt mycket värme. Vi gjorde en utredning på förhand där det konstaterades att fönstren var i gott skick och därför lämpliga att isoleras med isolerrutor, berättar Peder Lidström.

Gamla fönster värda att bevara
Alternativet hade varit att riva ut och producera exakta kopior av 50-talets originalfönster med modern energistandard, vilket hade blivit en dyr historia, enligt Peder Lidström. Nu kunde man energieffektivisera och behålla de gamla fönstren som har bevarandevärden.

– I teorin kan vi lossa på isoleringsglasen och få tillbaka fönster i originalskick, med bara lite limrester kvar, konstaterar han.

Peder Lidström är nöjd med den här lösningen och adderar att det även var ett väldigt snabbt montagearbete. Gamla Studentstaden består av nära 470 lägenheter och rum och firman som utförde arbetet tillbringade cirka två timmar i varje enhet. Hela renoveringsjobbet gjordes på tio veckor.

Snabb montering – 30 minuter per fönsterluft
Det tog cirka en halvtimme per fönsterluft att montera en isoleringsruta. Först rengjordes den inre fönsterrutan noga. Den byggs in med isoleringsrutan så den ska vara helt ren.

En distansram sattes runt fönstret och isoleringsrutan fästes på den. Med värme limmades de bägge rutorna ihop, med distansramen mellan sig.

Efteråt förseglades kanterna med en fog och sist satte man en list runt om för att dölja monteringen. I detta fall valde man att även byta ut befintliga tätningslister.

Arbetet gick så fort att det fanns tid att åtgärda balkongdörrar och portar.

– Balkongdörrarna är också original så vi satte in extra fönster även i dem. Vi kunde lägga på tjugo millimeter tilläggsisolering med utanpåliggande skiva på den nedre dörrspegeln. Tidigare var det en inåtbuktning, nu blev det en liten utåtbuktning på insidan. Utifrån ser man ingen skillnad och det var ju det som var meningen. Vi är alltid rädda om husen och att inte göra något som påverkar utsidan, säger Peder Lidström.

Fönsterrutorna som sätts in består av tjockt glas som är energi- och bullerreducerande. Tack vare att man bytte alla tätningslister minskade även drag. Peder Lidström berättar att hyresgäster hörde av sig och sa att det blev bättre inomhusklimat direkt. De märkte att kallras och buller hade minskat rejält.

Mycket effekt av liten investering
Uppsalahem kom fram till att insättning av isoleringsglas var en bra åtgärd för Gamla Studentstaden. Alternativet hade varit att byta fönster helt och hållet. Peder Lidström säger att det i slutändan kanske hade kunnat spara ännu mer energi för då hade man även kunnat komma åt att dreva runt om fönsterbågarna.

– Men det hade inneburit ett mycket större jobb, ett större ingrepp för hyresgästerna och kostat mer pengar för oss. Att sätta in isoleringsrutor gav mycket effekt av en liten investering, konstaterar han och kan blicka upp mot en fasad som har behållit sin ursprungliga 50-talskaraktär.

Text: Marit Engstedt
marit.engstedt@forvaltarforum.se

Fönsterrenovering Gamla Studentstaden

Läge: Uppsala
Fastighetsägare: Uppsalahem
Fastighetens byggår: 1951 – 1953
Antal lägenheter/studentrum: 196 lgh och 270 studentrum
Vad gjordes: Installation av drygt 2 300 isolerglas
När: Klart i december 2019
Sparad energianvändning 2020 – 2021 (augusti-juli): 336 MWh (jämfört med klimatkorrigerad snittanvändning för vintrarna 2016-2019)

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega