Gavlegårdarna förändrade 722 hushålls sopvanor

Miljonprogramsområdet Nordost i Gävle har genomgått en stor förändring tack vare en renovering och upprustning av fasader, balkonger och gårdar. Dessutom lyckades man förändra osunda beteenden kring sophantering – genom envist dörrknackande.


Dyrare sophantering – men mycket går att göra

Sophanteringen blir dyrare i takt med att utsläppsmålen för koldioxid ska mötas. Men kostnaderna kan minska – genom ökad källsortering. Där har fastighetsnära insamling en stor betydelse, säger Ulf Wikström, hållbarhetschef på Stockholm Exergi.Uppsalahem lyckades påverka källsorteringen

Uppsalahem vann Allmännyttans tävlingskategori ”Klimatsmart boende” genom sina ekosociala insatser i stadsdelen Bäcklösa.
– Här lyckades vi påverka bland annat hur de boende källsorterar, säger hållbarhetschef Anna Freiholtz.


Två förslag från Stenas unga agenter

Tretton unga hyresgäster har sommarjobbat som förändringsagenter på Stena Fastigheter i Göteborg. Nu har de presenterat sina förslag på hur bolaget bättre kan ta tillvara på ungas idéer och hur man kan minska soporna och återvinna mer.

Elastiska Hem i Södertälje

Telge Bostäder ska som partner i projektet Elastiska Hem arbeta med nudging inom sopsortering och återvinning i några bostadsområden.


Tävling för sopsorterare

Bostadsbolaget Poseidon i Göteborg har i sitt fastighetsbestånd skapat 74 områdeslag med cirka 400 hushåll i varje lag. Det lag som sorterar mest matavfall november–maj…


För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega