Starka göteborgsaktörer i Handslag för Biskopsgården


Med ett gemensamt handslag vill Volvokoncernen, Framtidenkoncernen, Willhem AB och Business Region Göteborg vara med och bidra till utvecklingen i Biskopsgården. Målet är att Biskopsgården inte längre ska vara ett särskilt utsatt område.

Samarbetet mellan de starka Göteborgsaktörerna är likt det arbete som inleddes under 2021 i Tynnered mellan Framtidenkoncernen, Stena Fastigheter och Volvo Cars. Målet är lika tydligt här, Biskopsgården ska inte längre vara ett särskilt utsatt område, utan istället präglas av framtidstro och entreprenörskap, en plats där man kan förverkliga drömmar och ha sin egen försörjning.

– Framtidenkoncernens strategi för utvecklingsområden 2020 – 2030 har som mål att inget område i Göteborg ska finnas på polisens lista över särskilt utsatta redan till 2025. Baserat på erfarenheter från Gårdsten vet vi att en sådan förflyttning är möjlig. Och tillsammans med många aktörer, både privata och offentliga, kan den kraft skapas som behövs för att kunna genomföra denna förändring, säger Terje Johansson, vd och koncernchef, Framtiden.

Konkreta mål
Genom samarbetet gör aktörerna gemensam sak i att bidra till utvecklingen av ytterligare ett område i Göteborg, som av polisen klassas som särskilt utsatt. Samarbetet är långsiktigt och lokal närvaro och områdesspecifika insatser är centralt. Det innebär satsningar på skola, fritid och arbete. Målen är konkreta och resultaten följs upp löpande. Förhoppningen är att handslaget ska locka fler aktörer att vilja medverka för att stärka Biskopsgården.

Samarbetet startar under hösten 2022. Målen innefattar bland annat att fler har egen försörjning, fler som slutar grundskolan med gymnasiebehörighet och att antalet feriearbeten blir ännu fler för att ge ungdomar en första kontakt med arbetsmarknaden.

Personal med god lokalkännedom
Bland aktörernas åtaganden ingår att bemanna samarbetet med personal som har god lokalkännedom och fokus på att arbeta med utvecklingen.

– Industrin befinner sig i en spännande fas, där kompetens och människor med olika erfarenheter som jobbar tillsammans är en nyckel. Vi ser mångfald som en framgångsfaktor och vi behöver en rekryteringsbas från alla delar av samhället. Det känns extra viktigt att vara en aktiv aktör i området där vi verkar, på Hisingen i hjärtat av Volvo, säger Sandra Finér, fabrikschef Volvo Lastvagnar Tuvefabriken.

– Vi har stor erfarenhet av bostadsförvaltning, bland annat i utsatta områden, och erbjuder sedan länge sommarjobb som Minibovärdar på våra orter. Vi vet hur viktigt det är att få den där första arbetslivserfarenheten som kan vara det första steget till ett framtida jobb. I Biskopsgården finns mycket positiv kraft. Nu ser vi fram emot att få stärka våra insatser för att utveckla stadsdelen tillsammans med andra starka aktörer i Göteborg, säger Willhems vd Mikael Granath.

– Det var spännande att redan efter kort tid kunna se fördelarna med en bred samverkan i Tynnered och därför påbörjades diskussioner om att kunna samverka i fler områden i staden. Vår förhoppning är att handslaget för Biskopsgården ska följas av flera, för stadens övriga särskilt utsatta områden, berättar Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg.

Samarbetet betraktas också som viktigt för Göteborg som helhet.

– Jag såg mycket positivt på det initiativ som togs till ett samarbete mellan staden och näringslivet för att vända utvecklingen i Tynnered. Att det fallit så väl ut att samarbetet nu växer och sprider sig till Biskopsgården är ett bevis på kraften och viljan att förändra som finns i vår stad, säger Axel Josefson kommunstyrelsens ordförande Göteborg.

Handslaget för Biskopsgården ska redan till 2025 resultera i:

  • Ytterligare 110 elever når behörighet till gymnasiet
  • 650 långsiktiga arbetstillfällen och ökad anställningsbarhet
  • 1700 feriejobb
  • 125 nya etablerade företag
  • Lokala insatser

Källa: Framtidenkoncernen

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega