Helsingborgshem bäst på att driva nytänkande klimatarbete

Helsingborgshem vann kategorin ”Klimatkrav på leverantörer” i Allmännyttans uppmaning till bästa klimatinitiativ 2021.
– För oss är det viktigt att bygga både klimatsmart och göra det till en rimlig kostnad, säger Tina Appelqvist, klimat- och miljöansvarig.

Fastighetsbranschens andra stora utsläppskälla, näst efter energianvändning, är byggandet. Till 2027 vill Boverket införa gränsvärden för hur mycket växthusgaser man får släppa ut vid nybyggnation, men Helsingborgshem ville påbörja det arbetet så fort som möjligt.

– Vi vill ligga i framkant i klimatfrågan, för att kunna bidra till en förflyttning i hela branschen. 2019 stod vi inför ett nybyggnadsprojekt på Högasten och där ville vi testa hur man kunde få ned både materialkostnader och miljöpåverkan, säger Tina Appelqvist som är klimat- och miljöansvarig på Helsingborgshem.

Ställer aktiva krav
Att bygga klimatsmart till en rimlig kostnad är dock en utmaning, och här har Helsingborgshem varit aktiva både som beställare och kravställare.

– Med aktivt stöd från vår ledning frågade vi oss vad vi kan göra och vilka risker vi är redo att ta. Målet var ju att utveckla metoder för att utmana byggbranschen, och där behövde vi själva vara modiga.

Premierade anbud med minst klimatpåverkan
När det var dags för upphandling gavs leverantörerna stor frihet att själva välja bästa material och lösningar ur klimatperspektiv – exempelvis genom att minska mängden material, använda återbrukat material eller vara noggranna med vilka material man placerar på olika platser.

Leverantörerna fick också gott om tid på sig, utifall de ville välja material med lång torkningstid och liknande.

– Vi använde oss helt enkelt av leverantörernas egna kunskaper samtidigt som vi premierade de anbud som gav både lägst pris och minst klimatpåverkan. Det blev som vi hoppats, säger Tina Appelqvist.

Halva mängden koldioxid
Halvvägs in i bygget uppskattar entreprenören NCC att bygget på Högasten släpper ut hälften så mycket koldioxid jämfört med liknande byggprojekt de senaste åren. Koldioxidutsläppen minskar tack vare kortare transportsträckor, mindre armering och klimatförbättrad betong.

– Vi lärde oss väldigt mycket av den upphandlingen, och gjorde några justeringar inför den som kom efter. Inköpen framöver kommer att vara en viktig lärandeprocess för vårt klimatarbete.

Återbruk av betong, tegel och stål
Helsingborgshem har även något man kallar Projekt Återbruk, för att återvinna material i ombyggnationer och renoveringar. När man byggde om i området Närlunda lät man stommen stå kvar och byggde nytt runtom den.

Och när Stadsdelen Drottninghög nu genomgår en del förändringar där man bland annat behöver riva för att ge plats för nytt, passar man på att testa återbruk av klimattunga byggmaterial som betong, tegel och stål.

– Där kommer vi att återbruka delar av de gamla tegelfasaderna i hela block, som tillsammans med nytt tegel hamnar på de nya fasaderna. Vi tog också vara på trappräckena från husen vi rivit, och de är nu växtstöd på fasaden till det nya parkeringshuset Drottningen, berättar Tina Appelqvist.

Europeiskt forskningsprojekt
Man har också låtit en rivningsfirma varsamt demontera några gamla betongväggar och bjälklag, som nu förvaras på en uppställningsplats i väntan på analys av materialinnehåll och hållfasthet.

Helsingborgshem ska också delta i det tvärvetenskapliga europeiska projektet Recreate, där bland andra forskare från KTH i Stockholm undersöker just återbruket av betong.

– Vi är väldigt glada över att få vara med i Recreate, och hoppas att fler aktörer i fastighetsbranschen ska inspireras för att driva miljöutvecklingen framåt.

Text: Pernilla Fredholm
redaktionen@forvaltarforum.se

Helsingborgshems klimatarbete

Man jobbar som många andra på flera fronter, bland annat med byggnation och drift men också genom att skapa förutsättningar för hyresgästerna att agera miljösmart.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega