Fabege och Vasakronan sluter cirkeln

Fabege och Vasakronan har redan påbörjat resan mot cirkulära flöden. Nu deltar de i ett stort projekt för att att öka återbruket vid renovering av lokaler.

Förvaltarforum skrev förra veckan att IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med bland andra Fabege och Vasakronan ska ta fram strategier för att ta tillvara mer byggmaterial vid renoveringar av kommersiella fastigheter. Vinnova bidrar med 5,6 miljoner till projektet som ska ta 2,5 år.

Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan.

– Vi vill bli bättre på att använda återbrukat material i våra projekt. Fram till nu har vi haft lättare att lämna ifrån oss material, säger Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan.

I IVL-projektet ska Vasakronan och Fabege utgöra brukare.

– Vi ska testa det it-stöd och de affärsmodeller som ska tas fram och även bidra med material som kan återvinnas, säger Anna Denell.

Svårt hitta material
Vasakronan ses som föregångare på området cirkulär ekonomi, men har ändå haft svårt att jobba med återanvänt byggmaterial i större omfattning.

– Vi både köper och säljer återbrukat byggmaterial, men har identifierat detta som ett möjligt förbättringsområde, säger Anna Denell.

Ett problem har varit att få med arkitekter och byggentreprenörer på tåget och att rätt material inte finns att tillgå vid de tillfällen då det behövs, eller inte i tillräckligt stor mängd.

Att kunna få garantier på att materialet håller god kvalitet och uppfyller miljökrav har också varit ett problem ibland.

IT-stöd är viktigt
Man hoppas därför mycket på det IT-stöd som ska tas fram i projektet. Förhoppningen är att det både kan bidra med information om materialet och till att få ut mer material på marknaden.

– Vi hoppas det blir lite som ”Hemnet” – en neutral plats där olika aktörer kan gå in och saluföra sina material, var de finns och i vilken omfattning.

Mia Häggström, hållbarhetschef på Fabege.

På Fabege är känslan att fenomenet med återbruk inom kontorsmiljö växer, men långsamt. En anledning till det är att det har varit, och i viss mån fortfarande är, ganska prisvärt att köpa in nytt material.

– Utmaningen är att systematisera återbruket så att det blir hanterbart i stor skala. Att öka återvinningsgraden är essentiellt, det vi vill uppnå i projektet är att få flödena att cirkulera i snabbare takt säger Mia Häggström, hållbarhetschef på Fabege.

Trappan togs tillvara
I ett projekt för Kabona återbrukade Fabege nyligen bland annat glaspartier, ventilationslösning och plockade in armaturer från ett annat projekt. Och i ett projekt för Lemminkäinen knöt de ihop två plan internt med en trappa som suttit hos en annan hyresgäst. Företaget har även jobbat mycket med återbruk i arbetet med SBAB:s flytt till Solna business park.

– När en hyresgäst har lämnat en lokal inventerar vi inredningen och statusen på den. Material som är i gott skick och klarar tekniska krav försöker vi återanvända när vi får en ny hyresgäst eller när vi har ett behov i våra angränsande fastigheter. Material och inredning som kan återbrukas sparar både renoveringskostnader, transportkostnader och framförallt miljön, säger Mia Häggström.

Fabege vill nu hitta sätt att både visualisera och tydliggöra vad de vill uppnå för så väl hyresgästen som arkitekten och i viss mån byggaren.

– Om vi ska få fler aktörer att komma in på återbruk så måste vi göra arbetssättet mätbart, säger Mia Häggström.

Text: Martina Nyhlin
redaktionen@forvaltarforum.se

 

 

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega