The BIG QUIT – den stora uppsägningsvågen

I pandemins spår säger folk upp sig, enligt Forbes. Vad beror det på och hur kommer det påverka ditt företag? Wivecka Ljungh, HR- och kvalitetschef på Mimer, tror att vågen kan vara både en risk och en möjlighet för fastighetsbranschen.

Enligt en undersökning som Microsoft gjort, så överväger 41% av medarbetare att säga upp sig det närmaste året. Vågen startade i USA där 4 miljoner personer sa upp sig under september månad 2021, enligt Forbes.

Vi har precis gjort riskanalyser på Mimer utifrån arbetsmiljöarbetet och den närmaste månaden ska vi fundera på vilka företagsrisker vi kan se inför verksamhetsplaneringen 2023.

Jag tror att The big quit är både en arbetsmiljö- och företagsrisk. Kan vi vända den risken till en möjlighet? Och isåfall hur?

Det första jag vill förstå är varför detta sker nu. Forbes pekar ut fem anledningar:

  1. Pandemin, den har gett oss tid att fundera över vad som verkligen är viktigt i livet. Många har stannat upp och funderat över vad de verkligen vill framåt. Kanske dags att göra något nytt?
  2. Löneutvecklingen och Mästerskap, i flera år har inflationen varit låg och lönerna inte ökat så mycket, de som vill ha nya utvecklingsmöjligheter och få högre lön behöver ofta byta arbetsgivare.
  3. Meningsfullhet, det har under pandemin blivit ännu viktigare att känna att jobbet är meningsfullt, att få bidra till något större.
  4. Ledarskapet, enligt Forbes så har inte medarbetarna tålamod med dåligt ledarskap. Den närmaste chefen är oerhört viktig, hur denne kan motivera. Enligt Brilliants ledarindex, så finns ett starkt samband mellan bra ledarskap och engagemang; Utmärkta ledare har 73% av sina medarbetare fullt ut engagerade, Goda ledare har 19% av sina medarbetare fullt ut engagerade och svaga ledare har 0% fullt ut engagerade medarbetare.
  5. Självledarskap, medarbetare vill behålla flexibiliteten som pandemin gett oss. Flexibla scheman och möjlighet till olika arbetsplatser. Att själv få avgöra var och när man ska jobba. Hybrida arbetsplatser är framtiden men hur hittar vi rätt balans mellan friheten att kunna jobba hemma och styrkan i att träffas IRL, hitta kreativa lösningar tillsammans och utveckla en vinnande företagskultur med kunden i centrum?

Om ovanstående stämmer gäller det förstås att jobba med punkterna ovan.

Kanske är det också en möjlighet att medarbetare går vidare och vi får möjlighet att rekrytera nya stjärnor när rörligheten blir stor. Vi behöver ny kompetens framåt, kanske främst inom digitalisering, och konkurrensen kommer vara hård.

Då blir arbetsgivarmärket än viktigare. Lyckas vi inte, kommer vi tappa medarbetare och få stora problem att locka till oss nya.

Jag tänker att vi måste ladda vårt arbetsgivarmärke utifrån punkterna ovan. Då kan vi bli en sådan arbetsgivare som kompetenta medarbetare med vår värdegrund, söker sig till. Vi vill och tänker jobba mot att vända risken till en fördel och därmed en möjlighet.

Hur tänker du?

Det är svåra frågor som kräver mod. Kontakta mig gärna om du har input och om du tillsammans med mig vill bolla frågorna.

Wivecka Ljungh
redaktionen@forvaltarforum.se

Wivecka Ljungh är HR och Kvalitetschef på Bostads AB Mimer i Västerås. Mimer vann Great Place To Work våren 2021 för medelstora företag och fick också motta Utmärkelsen Svensk Kvalitet av SIQ. Strategin för att lyckas hos Mimer heter engagerade medarbetare.
Så här säger bolaget:
Engagerade medarbetare arbetar med hög kvalitet och ständiga förbättringar vilket ger nöjda kunder och en god lönsamhet.

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega