”Genom att dela erfarenheter skapar vi framdrift i branschen”


… Daniel Eriksson och ordförande i organisationen Fastighets-entreprenörerna.

Vilka viktiga frågor för branschen arbetar ni med just nu?
– Kompetensförsörjning till vår bransch, det vill säga hur lockar vi in unga till fastighetsbranschen? I detta arbete har vi ett nära samarbete med bland annat Fastun om hur vi ska kunna nå ut till den kommande generationen för att synliggöra vår bransch. Vi efterlyser kompetent personal, framför allt på teknikernivå. Nu rekryteras ofta personal som är helt ny till fastighetsbranschen, och vi omskolar från andra branscher.

– Att kategorisera roller på samma sätt, använda samma terminologi. Terminologin inom branschen är något som vi jobbar med för att vi ska kunna se till att de olika titlarna blir unisona i hela landet och i hela branschen. För den kommande generationen så måste det bli både tydligare och enklare vad olika yrkesroller är och innebär. Vi, alla i fastighetsbranschen, måste tänka lika.

Vad kommer ni att fokusera på under 2024?
– Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att locka in nästa generation till vår bransch. Detta genom våra medlemsbolag samt arbete och projekt tillsammans med andra föreningar och intresseorganisationer.

Vilka mervärden får man som medlem i Fastighetsentreprenörerna?
– Vi bevakar våra medlemmars intressen gentemot myndigheter, omvärld och deltar i utveckling av Aff. Våra regelbundna träffar ger möjligheter att nätverka, träffa kollegor i branschen och dela utmaningar och idéer. Genom detta skapas framdrift i många frågor/utmaningar för våra medlemmar.

Av: Marit Engstedt
marit.engstedt@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega