Ny modell för återbruk av byggmaterial

Dana Trabulsi och Milan Sofipour tog fram modellen för återbruk.

Ett examensarbete från KTH presenterar en modell för hur fastighetsägare kan samarbeta med övriga aktörer i byggbranschen för att öka återbruket av byggmaterial.

Få byggmaterial används mer än en gång. En anledning, konstaterar Dana Trabulsi, en av författarna till examensarbetet ”Reuse of Construction Materials”, är att det saknas etablerade affärsmodeller för återbruk.

Många aktörer väntar på initiativ från politiker och myndigheter, men det är bara att sätta igång, anser hon.

– Fastighetsägaren har en central roll, men ökat återbruk är ett kollektivt ansvar i byggbranschen. Vår samarbetsmodell är ett startskott för hur det skulle kunna gå till, säger Dana Trabulsi.

Intervjuade de ansvariga
I sitt examensarbete har civilingenjörsstudenterna Dana Trabulsi och Milan Sofipour intervjuat representanter för en rad aktörer inom bygg- och fastighetssektorn.

Intervjupersonerna – verksamma på arkitektkontor, entreprenörer, rivningsfirmor och fastighetsägare – har svarat på vilka hinder de ser för ett ökat återbruk av byggmaterial och hur de anser att hindren ska kunna överbryggas.

Dana Trabulsi och Milan Sofipour har, med utgångspunkt i dessa svar, utvecklat en arbetsmodell som ska främja återbruk.

Stöd för samarbete
Modellen ger ett stöd för hur fastighetsägare i varje skede av en hyresgästanpassning – från tidig planering, via upphandling, demontering och byggande, fram till förvaltningsfas – kan jobba aktivt med övriga aktörer.

– Modellen svarar på hur en fastighetsägare ska kunna samarbeta med andra aktörer, vad övriga aktörer behöver för att ingå i ett sådant samarbete och vilka incitament fastighetsägaren kan framhålla, säger Milan Sofipour.

Så främjas återbruk
En sådan viktig fråga handlar om att ge rivningsfirmor tid för demontering och varsam hantering. En annan viktig fråga är att lämna flexibla upphandlingskrav.

Om kraven på fasaden istället för ”rött tegel” formuleras som ”röd fasad” ger det entreprenören större utrymme att skanna marknaden och hitta lämpligt material.

Digitalisering kan främja återbruket genom hela processen. Genom att samla data om byggmaterialens ålder och ursprung underlättar det för fastighetsägare att bedöma vilka material som är rimliga att återbruka, säger Milan Sofipour.

– Dessutom blir det lättare att kommunicera återbruk med hyresgäster, säger Milan Sofipour.

Hyresgästernas inställning
Många fastighetsägare upplever att hyresgäster generellt har en negativ inställning till återanvända material, och att det försvårar ökat återbruk.

Men enligt Dana Trabulsi och Milan Sofipour är hyresgästerna överlag välvilligt inställda. Deras enkät till tvåhundra av Vasakronans hyresgäster visar att merparten ställde sig positiva till återbruk.

– Jag tror också att fastighetsägare kan bidra till ändrade attityder genom att visa för hyresgästerna att återbrukade material kan vara både tilltalande och funktionella, säger Dana Trabulsi.

Text: Henrik Lundström
redaktionen@forvaltarforum.se

 

Examensarbetet “Reuse of Construction Materials – A study on how a strategic collaboration can facilitate the reuse of construction materials” utfördes vid KTH, Institutionen för fastigheter och byggande, i samarbete med Vasakronan.

Läs examensarbetet

 

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega