Kopparstaden fixar fjärrvärme och minskar elbehovet i Sundborn

När bergvärmen i Kopparstadens hyresfastigheter i Sundborn behövde renoveras initierade det allmännyttiga bolaget istället byggandet av ett litet fjärrvärmenät. Tack vare samarbete med kommunens lokalförvaltning och energibolaget blir investeringen både ekonomiskt och miljömässigt lönsam.


Helsingborgshem bäst på att driva nytänkande klimatarbete

Helsingborgshem vann kategorin ”Klimatkrav på leverantörer” i Allmännyttans uppmaning till bästa klimatinitiativ 2021.
– För oss är det viktigt att bygga både klimatsmart och göra det till en rimlig kostnad, säger Tina Appelqvist, klimat- och miljöansvarig.


Klimatinitiativet är nära fossilfritt

Medlemmarna i Allmännyttans klimatinitiativ uppnår nu över 95 procents fossilfrihet. De har hittills minskat sin energianvändning med nästan 14 procent sedan 2007.


Nytt samarbete för klimatsmart byggande

Byggandet står för en stor del av koldioxidutsläppen från fastighetsbranschen. Med grönare lån och klimatkrav i upphandlingen skulle utsläppen kunna minskas, men i dag saknas en pusselbit: kunskap.Över 100 bolag i klimatinitiativ

Den 17 december hade 102 bostadsföretag gått med i Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser.


Kickstart för klimatinitiativ

Allmännyttans Klimatinitiativ lanserades på Sabo-konferensen Energi- och klimatkicken i Stockholm. Hittills har 67 bostadsföretag med 292 824 lägenheter anslutit sig.


Fossilfri allmännytta 2030

Sabo startar ett nytt klimatinitiativ. Sveriges allmännyttiga bostadsföretag ska vara fossilfria senast 2030 och få ner energianvändningen med 30 procent.


För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega